Aktuelle nyheder - Byggeri

EU blokerer for krav om svanemærkning i byggesektoren

EU blokerer for krav om svanemærkning i byggesektoren

Dansk Standard (DS) har rettet henvendelse til Folketingets Boligudvalg med forslag om omstilling til bæredygtigt byggeri.

Del artiklen på


Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der henvises blandt andet til, at byggeriet står for omkring en tredjedel af verdens ressourceforbrug ved produktion af byggematerialer i selve byggefasen, og efterfølgende når bygningen tages i brug:

- Derfor er det helt afgørende for den grønne omstilling, at der sker en kraftig reduktion af ressourceforbruget i byggeriet, konstaterer DS.

Og der spiller omstillingen til et cirkulært byggeri en væsentlig rolle, idet byggematerialer genbruges og genanvendes, ligesom der arbejdes bevidst med livscyklusanalyser.

Standarder på vej for ensartet databehandling
En af de helt store udfordringer i forhold til en hurtig omstilling til bæredygtigt byggeri er ifølge DS, at der er pålidelige og tilgængelige data samt dokumentation for byggematerialernes klimabelastning og egenskaber:

Dansk Standard er blandt andet ved at udvikle standarder for ensartet databehandling og sporbarhed indenfor byggeriet, så branchen i langt højere grad vil kunne arbejde cirkulært samt genbruge og genanvende byggematerialer.

Allerede i dag anvendes Svanemærket på flere byggevarer samt renovering af eksisterende byggeri og nybyggeri:

- Med Svanemærket stiller vi krav om en cirkulær tilgang og vi stiller høje krav til at producenterne tænker i hele produktets og bygningens livscyklus, forklarer DS i henvendelsen til Folketinget.

Tre konkrete forslag
Dansk Standard har tre konkrete forslag, der kan være med til at skabe et mere bæredygtigt og grønt byggeri:

1. Brug Svanemærket i offentlige udbud.

2. Gør Bygningsreglementet mere grønt med standarder

3. Sidestil godkendte løsninger med præaccepterede løsninger

Det offentlige er en stor muskel
Der henvises blandt andet til, at det offentlige er en ’stor muskel’ indenfor byggeriet og kan derfor være med til at skubbe udviklingen i en mere grøn retning ved at stille krav om Svanemærkning ved udbud af offentlige byggerier:

- Når det offentlige bygger, renoverer og istandsætter, så vil vi opfordre til, at man bruger Svanemærket, som blandt andet er med til at reducere energiforbruget, affaldsmængderne og brugen af skadelige kemikalier. Herudover viser brugernes erfaringer, at beboere i svanemærkede boliger passer bedre på dem, fordi de er bevidste om, at her er gjort noget særligt for at passe på miljøet og klimaet, oplyser DS.

Hvad med Bygningsreglementet?
Desuden kan der i Bygningsreglementet peges på standarder, der understøtter den grønne omstilling som eksempelvis standarden DS 1150, der er udarbejdet efter ønske fra Energistyrelsen, og som sikrer optimal installation og dimensionering af elektriske varmepumper.

Og så noteres dem, at innovative, godkendte løsninger i byggeriet i dag er dårligere stillet end allerede accepterede løsninger, der ikke kræver ekstra brandcertificering eller statistiskcertificering.

- Ved at ligestille godkendte løsninger med præaccepterede løsninger, vil vi kunne reducere behovet for, hvor mange certificerede rådgivere der skal ind over det samme projekt, før man får en byggetilladelse, mener DS.

Den nationale strategi
Men det er ikke så ligetil at følge anbefalingerne fra DS. Boligminister Kaare Dybvad Bek oplyser nemlig over for Boligudvalget, at det ifølge den europæiske byggevareforordning ikke er tilladt at stille supplerende krav til de enkelte byggevarer i nationale byggelovgivninger, hvis ikke det fremgår af den EU-harmoniserede standard for den pågældende byggevare:

- Danmark har derfor sammen med resten af EU Rådet opfordret Kommissionen til at sikre, at miljøoplysninger om byggevarer fremover bliver en integreret del af de harmoniserede standarder, oplyser ministeren.

Han lover samtidig, at den grønne omstilling kommer til at indgå i regeringens kommende nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Desuden vil det i samme forbindelse blive vurderet, om der er behov for justering af reglerne i Bygningsreglementet.

Læs mere om Byggeri

11/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.