Aktuelle nyheder - Byggeri

EU øger fokus på asbest ved bygningsrenoveringer

EU øger fokus på asbest ved bygningsrenoveringer

Reduktion af antallet af kræfttilfælde og asbestrelaterede sygdomme er en prioritet for Kommissionen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Marianne Vind, der er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet, har over for EU-Kommissionen påpeget, at ’asbest koster årligt omkring 15.000 personer livet i Europa’:

- Materialet har ødelæggende konsekvenser for dem, der udsættes herfor, samt for deres pårørende. Samtidig er de gennemsnitlige økonomiske omkostninger for et års dødelighed som følge af lungehindekræft i 15 europæiske lande anslået til over 1.6 milliarder kroner, skriver hun blandt andet.

Årsagen til henvendelsen skyldes asbesthåndtering i forbindelse med den forestående renoveringsbølge i ’den europæiske grønne pagt’, som Kommissionen har varslet med henblik på en renovering og energioptimering af byggemassen.

Asbest skal fjernes sikkert
Hun mener, at planen om en så omfattende renovering vil medføre, at store mængder af asbest skal ’fjernes sikkert’:

- Hvordan vil Kommissionen sikre, at udsættelsen for asbest mindskes i forbindelse med den forestående renoveringsbølge af bygningsmassen i EU, hvor der er øget risiko for, at asbestfibre frigives og indåndes, og vurderer Kommissionen, at de nuværende grænseværdier om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne under arbejdet – ved at være udsat for asbest - stemmer overens med den nyeste sundhedsfaglige viden på området, spørger Marianne Vind.

Hun efterlyser derfor, at Kommissionen iværksætter initiativer for at sikre en reduktion i udsættelse for asbest, eksempelvis i forbindelse med den forestående kræfthandlingsplan eller som led i en revision af enten direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener eller asbestdirektiv

Må ikke medføre ’væsentlig forurening’
I svaret på henvendelsen fra Marianne Vind slår Kommissionen fast, at ’nedrivning af bygninger, hvori der findes asbest og bortskaffelse af asbest, ikke må medføre væsentlig forurening’.

Et EU-direktiv kræver ifølge Kommissionen en arbejdsplan for at sikre beskyttelse af arbejdstagerne, og at der fastsættes krav om sikker bortskaffelse af asbest på deponeringsanlæg for at sikre nul-emission.

- Energibesparende foranstaltninger bør ikke tilsidesætte andre krav til bygninger såsom sundhed og sikkerhed. Renoveringen af bygninger under renoveringsbølgen vil således forbedre bygningernes energimæssige ydeevne samt sundheds- og trivselsbetingelserne for brugerne og beboerne, hedder det videre i svaret.

Europæisk kræfthandlingsplan i år
Kommissionen har i øvrigt anmodet Det Europæiske Kemikalieagentur om en videnskabelig vurdering af asbest.

Kommissionen har også bestilt en undersøgelse med henblik på at indsamle oplysninger om ’visse stoffer’ for at analysere deres sundhedsmæssige virkninger og andre virkninger:

- Forbedringen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, for eksempel reducering af antallet af kræfttilfælde og asbestrelaterede sygdomme, er en prioritet for Kommissionen. Arbejdsgiverne skal sikre beskyttelsen af arbejdstagerne og bidrage til at opfylde målene i "den europæiske kræfthandlingsplan", som efter planen skal vedtages inden udgangen af 2020, slutter Kommissionen.

Læs mere om Byggeri

16/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.