left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

EU vil energirenovere 35 millioner bygninger årligt

EU vil energirenovere 35 millioner bygninger årligt

Flere end 220 millioner bygninger i EU - 85 procent af bygningsmassen - er bygget før 2001, hvor reglerne for isolering og energieffektivitet var væsentlig ringere end i dag

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med Folketingets høring om bæredygtigt byggeri, holdt blandt andre BAT’s sekretariatschef Gunde Odgaard et indlæg om Renovation Wave, der er EU’s fokus på energirenovering af bygningsmassen

Ifølge Gunde Odgaard er bygningsmassen i Europa forældet, især i forhold til energieffektivitet, og cirka 40 procent af EU’s samlede energiforbrug og 36 procent af dets drivhusgasemissioner bliver brugt og udledt i forbindelse med bygninger.

Det skyldes at flere end 220 millioner bygninger - 85 procent - er bygget før 2001, hvor reglerne for isolering og energieffektivitet ikke var så omfangsrige som i dag.

- Det vurderes, at mellem 85-95 procent af disse bygninger stadigvæk vil være i brug i 2050, forklarer Gunde Odgaard.

Energirenoveringsprocent skal fordobles
Det betyder, at der er brug for en omfattende renovering af bygningsmassen i EU for at nå målene i Kommissionens 2030-klimaplan om at reducere nettoemissionen af drivhusgasser med 55 procent i 2030 i forhold til 1990 niveauet.

Det vurderes desuden, at det er nødvendigt at reducere drivhusgasemissionerne med 60 procent, det endelige energiforbrug med 14 procent og energiforbruget til opvarmning og køling af bygninger med 18 procent, i forhold til 2015 niveauet.

Midlet til at nå i mål med alle disse reduktioner er ifølge Gunde Odgaard, at fordoble den årlige energirenoveringsprocent for beboelsesejendomme og erhvervsbygninger inden 2030 fra en til to procent. Det svarer til renovering af i alt cirka 35 millioner bygningsenheder.

Syv indsatsområder
EU-Kommissionen peger på syv indsatsområder og initiativer, der er af afgørende betydning for at muliggøre en reel ændring.

Det drejer sig blandt andet om en styrkelse af information, retssikkerhed og incitamenter, hvor Kommissionen foreslår obligatoriske minimumsstandarder for energimæssig ydeevne, som led i revisionen af Bygningsdirektivet inden udgangen af 2021.

Der skal desuden sikres en tilstrækkelig og målrettet finansiering af investeringer på omkring 275 milliarder euro årligt i energirenoveringsindsatsen, for at nå klimamålet på 55 procent i 2030.

Standard for gennemgribende renovering
Kommissionen vil også indføre en standard for ’gennemgribende renovering’ for at gøre det muligt at knytte en betydelig privat finansiering til ’gennemsigtige, målelige og ægte grønne investeringer’.

Og så vil Kommissionen overveje, hvordan bæredygtighedskriterierne kan støtte udbredelsen af mere bæredygtige materialer i bygninger og anlæg samt fremme udbredelsen af de nyeste teknologier.

Samtidig skal der igangsættes initiativer til at øge genbrugs- og anvendelsesplatforme og støtte et indre marked for sekundære råmaterialer.

Læs mere om Byggeri

25/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.