Aktuelle nyheder - Byggeri

Få sikret den altan. Nu!Tegn på nedbrydning af en altan kan bl.a. være betonskader, rødbrune eller hvide udfældninger på betonens overflade og nedbrudte belægninger. Genrefoto: Teknologisk Institut.

Få sikret den altan. Nu!

Teknologisk Institut har udgivet flere vejledninger, hvori ejendomsejere kan finde hjælp til at se faresignalerne på, om en altan skal undersøges grundigt

Del artiklen på

Sikkerhed

Efter weekendens altanulykke i Kolding påpeger Teknologisk Institut vigtigheden af, at ejere af ejendomme med ældre altaner får kontrolleret, om altanerne stadig er sikre. Dette gælder særligt den udkragede altantype med udliggerjern.

Instituttet udfører hvert år et større antal tilstandsundersøgelser af altaner og har udgivet flere vejledninger, hvor bygningsejere kan få råd og vejledning til at vurdere altanernes behov for tilstandsundersøgelse. Blandt andet vejledningerne ’Er min altan sikker?’ og ’Udkragede altaner med udliggerjern - har du én?’

Her påpeges der blandt andet, at når altankollaps opstår, skyldes det, at altanen, grundet slid fra tidens tand, ikke længere har fuld bæreevne. Ofte sker altankollaps først, når altanen bliver udsat for stor belastning, for eksempel når mange personer opholder sig på altanen samtidig. Når en altan kollapser, er det derfor ofte med stor personskade til følge.

- Nedbrydning af en altan vil ofte kræve, at flere væsentlige og almindelige nedbrydningsmekanismer er opfyldt på samme tid. Især ejere af altaner i ældre bygninger skal være opmærksomme på faresignalerne. Det kan f.eks. være, at betonen er begyndt at revne og der er afskalling af beton over rustent stål, siger teamleder Allan Skydsbæk Hansen fra Teknologisk Institut.

Det er især de såkaldt udkragede altaner med udliggerjern - som er udbredt i byggeri fra før 1960erne - som kan være særligt farlige, da brud på udliggerjernene kan give et uvarslet kollaps. En udkraget altan er en konstruktionstype, hvor altanpladen går ud fra ejendommens facade uden nogle synlige understøtninger. Betonpladen, som udgør altanens gulv, indeholder skjulte stålprofiler som går gennem bygningens facade og ind i etageadskillelsen - de såkaldte udliggerjern.

Tegnene på nedbrydning af en altan kan være:
- Afskallet beton, løse slidlag, spredte betonskader, revner hvor beton og murværk er sammenbygget samt generel begroning af overflader
- Opbulninger i betonen eller rødbrune udfældninger på betonens overflade. Det kan være tegn på nedbrydning af armeringen.
- Hvide udfældinger, som kan være tegn på at der foregår kemisk nedbrydning pga. kalk fra gennemsivet vand. Hvide udfældninger kan dog også være uden betydning for altanens tilstand, men det kan være en indikator for at altanen skal efterses nærmere
- Nedbrudte belægninger kan være en væsentlig årsag til at tilgang af fugt, som er en af de mest almindelige årsager til skader på udendørs betonkonstruktioner.

- Selv om kritiske skader på en altan kan opstå, uden at de er synlige, er det vigtigt at holde øje med begyndende nedbrydning. Hvis man kan se indikationerne på nedbrydning, bør en fagperson vurdere, om det er nødvendigt at undersøge altanen nærmere med destruktive indgreb, hvor man typisk for de udkragede altaner med udliggerjern vil hugge ind til stålprofilerne og inspicere dem i området, hvor de går ind i facaden, siger Allan Skydsbæk Hansen.

Ud over altanvejledninger har Teknologisk Institut udarbejdet en særlig vejledning for ejere af udkragede altaner for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Altanvejledningerne Er min altan sikker? og Skal du have ny altan? er udgivet i 2019 og arbejdet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

De kan bestilles i trykt form hos Grundejernes Investeringsfond.

Hent vejledningen Udkragede altaner - har du en? her,

eller via bygningsreglementet.dk

-los


Læs mere om Byggeri

29/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.