Aktuelle nyheder - Byggeri

Fejl og mangler til 20 millioner på dansk bygning i Beijing

Fejl og mangler til 20 millioner på dansk bygning i Beijing

I forbindelse med færdiggørelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing har der vist sig at være nogle fejl og mangler ved byggeriet:

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet Folketingets Finansudvalg om tilladelse til, at Det Danske Universitetscenter i Beijing kan anvende op til 20 millioner kroner af opsparede midler til at betale for udgifter til udbedring af fejl og mangler i Industriens Fonds Hus i Beijing, som udgør de fysiske rammer om SDC.I forbindelse med færdiggørelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing har der vist sig at være nogle fejl og mangler ved byggeriet:
- Det er vigtigt at få løst disse problemer hurtigst muligt, sådan at bygningen kan komme til at fungere optimalt…

Samarbejdspartner afviser

Der har ad flere omgange været forsøg på at finde en fælles løsning med den kinesiske samarbejdspartner, som har været bygherre på projektet, og som i 2017 formelt fik overdraget bygningen.

Men det ikke er muligt at få samarbejdspartneren til at påtage sig ansvaret for at få udbedret de identificerede fejl og mangler. Derfor har det danske SDC-sekretariat i samråd med Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderet, at der må findes en løsning fra dansk side med henblik på at få gjort bygningen fuldt funktionel inden for en fornuftig tidshorisont.

- Da de oprindelige aftaler om etablering og drift af det danske universitetscenter i Beijing blev indgået, kunne man ikke forudse den situation, der foreligger i dag, forklarer uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
 

Risiko for skader på inventaret

De identificerede fejl og mangler relaterer sig primært til varme- og ventilationssystemet i Industriens Fonds Hus, og udbedringerne skal sikre et ordentligt indeklima i bygningen året rundt for de danske og kinesiske forskere, studerende og universitetsansatte, der har deres daglige gang i bygningen.

Ud over at huse uddannelses- og forskningsaktiviteter anvendes Industriens Fonds Hus også til forskellige arrangementer med deltagelse af danske og kinesiske virksomheder og andre eksterne interessenter:

- Hvis ikke de fejl og mangler, der blandt andet er identificeret på bygningens varme- og ventilationssystem, udbedres, er der en risiko for, at inventar og materialer kan tage skade. Derudover kan der være tidspunkter på året, hvor bygningen ikke vil kunne anvendes til arrangementer med eksterne interessenter, fordi bygningens indeklima ikke er optimalt, oplyser Ane Halsboe-Jørgensen.

 

Læs mere om Byggeri

23/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.