LCA
LCA
scroll
Fuldt overblik og et skridt foran i processenVed hjælp af droner og scannere indsamler Buildcode registreringerne digitalt og sammenkobler dem i Sitemotion.

Fuldt overblik og et skridt foran i processen

Softwarevirksomheden Buildcode har udviklet portalen Sitemotion, der ved at sammenkoble robotteknologi med byggeriets 3D-modeller og planlægningsdata ikke blot angiver status på et projekt, men også planlægger næste skridt i processen

I 2015 startede Martin Haurballe Niminski virksomheden Buildcode og har siden arbejdet målrettet på at hjælpe virksomheder med automatisering og digitalisering.

Ideen fik han for år tilbage, da han på konstruktøruddannelsen opdagede et stort behov for både nemmere registrering af byggeprojekters dataindsamling og brug af disse. Han mente, at al den data måtte kunne indsamles mere effektivt, og med sin interesse for model- og droneflyvning i bagagen søgte han midler til videre undersøgelse hos Innovationsfonden. Og fik dem.

Med midlerne har virksomheden udviklet sig til foruden droner også at indsamle data fra 3D-scanning og opmåling ved robotter, der samlet hjælper:

- ifm. ombygning af eksisterende bygninger – som f.eks. tagrum til bolig – hvor flere arkitekter og ingeniører har optimeret deres projekteringsprocesser, da Buildcodes løsninger skaber et bedre grundlag for at levere resultater, som løser flere problemstillinger tidligere end før.

- ved svært tilgængelige opmålinger, hvor mange tekniske installationer ligger under lofter, som er svære at komme til og få et overblik over. Her opmåler Buildcodes scannerudstyr og gengiver loftrummet som 3D- og 360-billeder, så man kan se alle installationer og planlægge fremgangsmåde.

- til et bedre stadeoverblik i form af digitale stadeopgørelser, særligt ved store byggepladser, som er lig med store mængder jordflytning og mange materialer. Desuden skal byggeriets stade kendes, for at tidsplaner og betalingsplaner kan holdes ajour, og her holder Buildcode med én totalregistrering byggeriets ansvarlige opdateret på et givent stade, samtidig med at kvalitetssikring og proceskontrol samles digitalt.

- ifm. renovering, hvor niveauspring og forskydninger kan gøre et renoveringsprojekt komplekst, men for at lette kompleksiteten har Buildcode tilført projekteringen de nødvendige registreringer ved at gengive bygningsgeometrien i både 2D- og 3D-BIM-optegning.

- ved tag- og facadeinspektion, hvor Buildcode ved hjælp af livelink-optagelser af bygningssagkyndiges inspektioner giver mulighed for at tage billeder til kvalitetssikring undervejs, samtidig med at man har mulighed for at følge registreringen fra kontoret.

Direktør for Buildcode, Martin Haurballe Niminski, fortæller:

- Ved faktiske opmålinger af byggepladser supplerer data de 3D-modeller og tegninger, som produceres af de rådgivende og projekterende ingeniører. Her er fordelen ved 3D-scanning, at du får millioner er georefererede punkter, mens landmåling vælger et punkt, der måles udfra. 3D-scanninger er derfor meget mere nøjagtige.

Nogle af de første i Danmark
Han fortæller, at andre aktører også tilbyder 3D-gengivelser af byggepladser, men at meget fortsat sker manuelt. Det vil sige, at man fysisk skal være ude på pladsen, hvilket optager tid uden, at man kan være sikker på, at de problemer, der måtte være, og som skal udbedres, opdages:

- Det handler om hurtigst muligt at indsamle de rigtige informationer, så du ved, at der er en difference ift. det planlagte, og hvor den er, for derefter at få syn for sagen i VR. Og det lykkes vi med ved vores digitale løsninger. Det er andre aktører i Europa også begyndt på, men vi er nogle af de første i Danmark og et skridt foran, da det tager lang tid at udvikle sådanne højteknologiske værktøjer.

Martin Haurballe Niminski tilføjer, at det stadig er vigtigt at holde opsyn og ikke overlade alt til data:

- Men begge dele – de menneskelige observationer og de digitale registreringer – skal ske samtidig. For dermed kan man kommunikere problemet ud til de implicerede parter og undgå tidsspilde. Tid skal bruges på at kommunikere, så man kan være på forkant i stedet for at bruge tid på at registrere nutidsbilledet, som man gør ved at inspicere.

Store beløb spares, og genvinster vindes
Med registreringen på plads har Buildcode siden udviklet portalen Sitemotion, der sammenkobler al projektplanlægning – 3D-modeller, tidsplaner, økonomi mm. – og samler datainformationen i VDC-modeller (Virtual Design and Construction).

- Al opsamling sker automatisk, og ved at sammenligne virkeligheden med 3D-modeller får vi præcise statusanalyser af projektet. Er man foran tidsplanen, skal planlægningen ændres bl.a. ift. materialer og fremmøde for mandskab, så man kan forblive foran, forklarer Martin Haurballe Niminski og pointerer, at en tredjedel af arbejdstiden på en byggeplads går tabt, bl.a. fordi udførende venter på at kunne påbegynde arbejde, og/eller at materialer ikke kommer til tiden.

I gennemsnit kan det opgøres til 0,5 mio. kr.:

- Tid er penge, og her kan spares store beløb og vindes mange gevinster ved at have fuldt overblik – også hvis man er kommet bagud, hvormed man kan være proaktiv og indhente det tabte.

’Google for byggepladser’
Sitemotion bygger videre på eksisterende processer, er nemt at sætte op og brugervenligt at tilgå. Ifølge Martin Haurballe Niminski skyldes systemets ukompleksitet – sammenlignet med andre systemer – særlige algoritmer, der bygger på byggeteknisk forståelse:  

- Vi har ikke overkompliceret systemet ift. de krav, der stilles til at bruge det. Normalt kan potentielle brugere stejle over bøvlede registreringer, men med vores system skal man blot fortsætte med sin planlægning, som man plejer, og genanvende den information, man får ind, og derudfra planlægge i Sitemotion. Det er meget visuelt – ’google for byggepladser’, siger idemanden bag.

Og så kan værktøjet benyttes ifm. alle aspekter af et byggeprojekt:

- Det er måske ikke relevant for mellemstore virksomheder at gøre brug af scanninger, men så vælger man blot det fra og arbejder med de dele, man ønsker.

Tilfreds med at spare tusindvis af timer
Buildcode har bl.a. leveret scanninger og byggedata fra dele af Nyt OUH og foretaget 3D-opmålinger for arkitektfirmaet TKT, entreprenørfirmaet 5E Byg og UCL.

Virksomheden hjælper også entreprenørkoncernen Aarsleff med at lave nøjagtige staderegistreringer ifm. fremdriften af Danske Banks nye domicil på Bernstoffsgade/Carsten Nieburhs Gade i København, hvilket gør, at projektet forløber så gnidningsfrit som muligt. Hertil hjælper Sitemotion med at gøre dataene let forståelige og operationaliserbare, så byggelederne nemmere kan håndtere de forskellige data og samtidig få præsenteret dataene mere visuelt og med en realtime-status.

Og de hidtidige resultater taler deres tydelige sprog:

- Tid brugt på stadeopgørelser og opfølgning er reduceret med 30%.
- 40 % flere opgaver er løst iht. tidsplanen.
- Byggepladsbesøg for byggeledelsen er reduceret med 30 % og 60 % for den øverste ledelse.

- Især de større entreprenører har taget godt imod vores værktøj. I forvejen kender de til og har gjort brug af tilsvarende systemer, bare manuelt, så de er meget tilfredse med et produkt, der potentielt kan spare tusindvis af timer, som det er tilfældet på Danske Bank-projektet, fortæller Martin Haurballe Niminski.

Han tilføjer, at virksomheden indtil videre primært henvender sig til byggeledere, men at det er forventningen at komme ud til håndværkerne ved ikke kun at samle alle funktioner, man har behov for som udførende, men også de økosystemer, der sker omkring de udførende:

- Det er målet at udvikle systemet, så det også kan bruges under selve udførelsen. På den måde kan omkostninger ifm. bl.a. kvalitetssikring mindskes, og effektiviteten optimeres. Håndværkere er sat i verden for at bygge, så at bruge en masse tid i digitale systemer – med lav effektivitet og flere krav til følge – det skal vi væk fra. Kan vi håndtere kravene uden al bureakratiet, øges produktiviteten.

-kj

25/5 2021