LCA
LCA
scroll
Fynske virksomheder overser bæredygtighed

Fynske virksomheder overser bæredygtighed

Ifølge en ny undersøgelse er det kun cirka en tredjedel af virksomhederne på Fyn, der har taget hul på arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling. Det vil Erhvervshus Fyn gøre noget ved

Samfund - Bæredygtighed

Godt to tredjedele af de fynske SMV'er er endnu ikke for alvor kommet i gang med at arbejde bæredygtigt. Det viser en undersøgelse, som Erhvervshus Fyn har fået gennemført under overskriften Bæredygtighedsbarometer Fyn 2020.

Barometeret tager temperaturen på 625 fynske virksomheders forhold til bæredygtighed og sætter fokus på virksomhedernes oplevelse af såvel barrierer som gevinster ved at arbejde med bæredygtige forretningsmodeller.

- Bæredygtig forretning kan være med til at fremtidssikre fynske SMV'er. Sammen med digitalisering og udvikling af ny teknologi er bæredygtighed den mest effektive vej til at undgå en situation, hvor Fyn halter bagud. Vi skal gøre os robuste, og virksomhederne kan med fordel udnytte vinduet til at lade forandringen af deres forretning i mere bæredygtig retning være løftestang for deres vækst. På den måde skaber vi arbejdspladser, og gør Fyn til et attraktivt samfund også for de kommende generationer, siger formand for Erhvervshus Fyn og borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs.

SMV'er skal hjælpes
Erhvervshus Fyn har flere forskellige tilbud på hylderne, når det handler om at hjælpe virksomhederne videre med bæredygtige forretningsprocesser, og tanken er i første omgang at guide dem igennem junglen af værktøjer, der i øjeblikket flakker forbi som en lind strøm af farvede verdensmålsterninger:

- Bæredygtighedsbarometeret understøtter klart vores oplevelse af, at mange fynske virksomheder har brug for en håndsrækning, når det handler om at omsætte en egentlig ret omfattende viden om bæredygtighed og kendskab til verdensmålene til handlinger, der får effekt og ikke mindst værdi for deres forretning. De fynske virksomheder skal selvfølgelig have del i det kæmpe markedspotentiale, der ligger i bæredygtige forretningsløsninger. Det er vigtigt, at også de lidt mindre SMV'er får en chance for at overskue mulighederne. Her skal vi hjælpe dem på vej, siger chef for bæredygtighed i Erhvervshus Fyn Christina Melvang.

90.000 kr. i starthjælp
Sammen med landets øvrige erhvervshuse og en lang række stærke partnere har Erhvervshus Fyn bl.a. introduceret programmet Grøn Cirkulær Omstilling, der giver fynske virksomheder mulighed for starthjælp på op til 90.000 kr. i deres jagt på mere bæredygtig forretning.

Henover sommeren styrker erhvervshuset desuden beredskabet i relation til bæredygtighed og tilbyder målrettet 1:1 sparring - også til de virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang med bæredygtighedsarbejdet. Med en screening hos en af erhvervshusets konsulenter, der tager udgangspunkt i virksomhedens DNA, vil de fynske erhvervsdrivende kunne få gode råd til, hvilke bæredygtige initiativer, der er mest oplagte for dem at kaste sig over.

Bæredygtighed betaler sig
Det står med bæredygtighedsbarometeret klart, at Erhvervshus Fyns ønske om at få flere fynske virksomheder i gang med bæredygtig forretningsudvikling ikke bare er grebet ud af det blå. Heller ikke selvom mange brancher fortsat mærker Coronakrisen kradse voldsomt. Barometeret bevidner nemlig, at jo mere man stempler ind på arbejdet med bæredygtighed, desto større er de gevinster, man oplever ved sin investering. En af de virksomheder, der rent faktisk er godt i gang med udviklingen af bæredygtig forretning, bekræfter dette:

- Vi har været på en længere rejse og har efterhånden arbejdet med bæredygtighed i en lang årrække. Særligt inden for det seneste år, har vi dog løftet vores fokus på bæredygtighed op til, at det nu er blevet en helt central del af vores kerneforretning. Det handler bl.a. om at dokumentere bæredygtigheden i vores produktion, produkter og den samlede leverance - og samtidig gøre det forståeligt for vores kunder f.eks. i form af beregninger på levetid, miljøvaredeklaration mv.

- Vi tænker også bæredygtighed, når det fx kommer til den samlede supply chain - og i stigende grad bruger vi det markedsføringsmæssigt i vores branding og kommunikation, da vi ser bæredygtighed som værende et meget vigtigt konkurrenceparameter, fortæller direktør Michael Nykjær fra DAMPA ApS, der producerer metallofter til byggebranchen samt marineindustrien.

Den mest nævnte årsag til at arbejde med bæredygtighed i Bæredygtighedsbarometer Fyn 2020 er ønsket om at gøre noget for klimaet. Det faktum, at der ligger et stort uforløst potentiale også for virksomhedernes økonomiske vækst, er i mindre grad anerkendt, idet størstedelen af virksomhederne fortsat siger, at deres kunder ikke efterspørger bæredygtighed i tilstrækkelig grad.

Det er imidlertid et forhold, der kan forventes at ændre sig kraftigt i nær fremtid ligesom Coronakrisen flere steder har fremtvunget en mere gennemgribende gentænkning af forretningsprocesserne, som kan være nøglen til at begynde og tænke i mere bæredygtige baner.

-jhn

Se hele undersøgelsen her

Baeredygtighedsbarometer.pdf

17/6 2020