left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Grøn omstilling bliver ikke gratis

Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Klimapartnerskabet på byggeområdet har præsenteret en plan for, hvad der bør ske frem mod 2030.

Men man har også løftet helikopterperspektivet yderligere frem mod år 2050.
Michael H Nielsen, der er direktør i Dansk Byggeri, fortæller til BygTek, at der er en meget langsigtet målsætning både i Danmark og på europæisk plan om, at vi skal være helt fri for fossil energi i 2050, og i Danmark er der sat nogle ambitiøse mål om, at vi vil reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030.

Sunde investeringer på lang sigt
Han understreger, at det er vigtigt at lave sunde investeringer med hensyn til CO2 udviklingen og også har det lange perspektiv inde i billedet:

- Vi skal i 2050 være helt fri for fossil energi, og den dagsorden løfter partnerskabet for byggeriet. Desuden peger vi også på, at hele den grønne omstilling ikke er gratis. Det betyder, at de investeringer, der skal foretages, skal forgå fornuftigt både i forhold til det kortsigtede perspektiv i 2030 og ikke mindst også, hvad der er det rigtige, i forhold til 2050, siger Dansk Byggeris direktør.

Verden stopper ikke i 2030
Byggeriets klimapartnerskab konstaterer, at ’verden stopper ikke i 2030’, og at et klimaneutralt Danmark i 2050 kan spare borgere for et voldsomt antal milliarder kroner:

- Skal vi realisere de meget høje ambitioner om at reducere CO2 udslippet, er det vigtigt, at vi også erkender, at målsætningen om 70 procents reduktion allerede i 2030 er meget ambitiøs. Hver procent, vi lægger ovenpå et mål, koster noget. Derfor må vi sige til os selv, at når vi skal reducere yderligere 30 procent frem mod 2050, er det CO2-udledninger, som er rigtig kostbare. Det kræver kloge investeringer, og derfor bør man ikke mindst se på, hvordan vi nedsætter behovet for energi, siger Michael H. Nielsen.

Bygninger kan sænke regningen for grøn omstilling
Frem mod 2030 bliver meget af den producerede energi grøn, og derfor har et skarp fokus på CO2 mindre betydning.

Men det handler også om, hvordan vi kan lave hele den grønne omstilling på en omkostningseffektiv og fornuftig måde:

- Derfor er det vigtigt også at se på bygningerne, der i dag står for 40 procent af energiforbruget. Kan vi reducere behovet for at tilføre energi stil bygningerne, bliver hele den samlede omstilling billigere både frem mod 2030 og ikke mindst frem mod 2050.
Men det bliver ikke billigt for byggesektoren at deltage i den grønne omstilling. Det vil blandt andet kræve investeringer i store maskiner til byggepladserne, der ikke kører på fossile brændsler men på el, siger direktøren.

Krav i udbudsmateriale
Michael H. Nielsen oplyser, at byggeriet i øjeblikket sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet arbejder på, hvordan der kan skabes udbudsmateriale, hvor der efterspørges fossile eller i emissionsfrie byggepladser:

- Man skal kunne stille nogle krav, som byggebranchen er i stand til at honorere med den eksisterende teknologi. Det nytter ikke noget at stille krav om nogle maskiner, som endnu ikke er opfundet og ikke findes på markedet. Det gælder blandt andet store gravemaskiner, der endnu ikke kan køre fornuftigt på el. De kan måske køre på grøn biodiesel, og det kunne så være en trædesten frem mod den CO2 neutrale byggeplads. Vi skal skabe nogle pejlemærker med innovation og en udvikling, men også stille realistiske krav til branchen, siger han til BygTek.

Inspireres fra Norge
Det vil være i fuld overensstemmelse med EU-reglerne at stille krav om mindre anvendelse af fossil energi på byggepladserne, men samtidig understreger Michel H. Nielsen, at det så må være et krav, at bygherrerne iværksætter en effektiv kontrol med, om entreprenører fra eksempelvis udlandet lever op til kravene. Ellers vil det forvride en fair konkurrence:

- Vi har vi ladet os inspirere af kravene ikke mindst i Norge, som er langt fremme i forhold til fossilfri byggepladser og de maskiner, man anvender. Vi har været i tæt dialog med blandt andre Oslo Kommune, og både Københavns Kommune og Vejdirektoratet har været på studietur til Norge, siger Dansk Byggeris direktør.

Vil du høre hele interviewet med Michael H. Nielsen kan du klikke på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3982

Læs mere om Byggeri

9/8 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.