LCA
LCA
scroll
Grøn transformator med global ambition - Vores strategi går ud på at fokusere alle vores medarbejdere over mod rådgivning inden for bæredygtighed og grøn omstilling, siger Jens-Peter Saul, administrerende direktør hos Rambøll.

Grøn transformator med global ambition

Med tyske Jens-Peter Saul som CEO, har Rambøll udviklet sig fra at være en nordisk virksomhed til en global spiller med en omsætning, der er mere end fordoblet til 17 milliarder kroner

Tekst og foto: Kim Sejr

Jens-Peter Saul var i 2012 administrerende direktør i Siemens Wind Power, da han blev hentet til Rambøll.

I løbet af de godt 10 år er virksomheden blevet transformeret fra en nordisk virksomhed med en omsætning på 6,9 mia. kr. til en international virksomhed med en omsætning på 17 mia. kr.

Antallet af medarbejdere er fordoblet til 18.300, og hvad vigtigere er: Virksomheden har sat en tårnhøj ambition om at gå all in på bæredygtighed, som betyder, at virksomheden fokuserer sin rådgivning inden for fire bæredygtighedstemaer.

På alle projekter vil den tilbyde kunderne alternative løsninger til, hvordan de kan forbedre bæredygtigheden på deres projekter. Samtidig har Rambøll besluttet at forlade alt, hvad der har med olie-og gasudvinding at gøre. Til fordel for vedvarende energi.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll putter ikke med sine ambitioner – det er at blive den globalt førende rådgiver, når det gælder den grønne energiomstilling.

Det slår koncernchef Jens Peter Saul fast denne dejlige solskinsdag på direktionskontoret allerøverst i det syv etager høje imponerende domicil i Ørestaden.

Værdi for alle
Det er her, at koncernchefen beskriver virksomhedens mission: At skabe værdi for interessenterne – ikke kun kunderne, medarbejderne og aktionærer, men også samfundet.

- Vores værdiskabelse begynder med vores kunders og samfundets behov for bæredygtig forandring. Vores kunders behov præges i stigende grad af klima- og biodiversitetskrisen og deres ambitioner om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, samtidig med at de opfylder deres forretningsmål.

- Det er en verden uden klimatrussel, og det er her, at vi står parat som rådgivere med teknisk og faglig viden, der er helt i front, siger Jens Peter Saul.

Det er nemlig viden og ekspertise, der skal skaffe Rambøll-koncernen helt i front på global plan, hvilket er en del af koncernens strategi, der blev lanceret i 2022 og løber frem til 2025.

Dengang var ambitionen at have 2500 eksperter, der var dedikerede til de største og mest ambitiøse projekter inden for grøn energi. Allerede halvvejs inde i denne strategiperiode er dette antal nu hævet til intet mindre end 3000.

Exit fra fossil energi
Strategien har været skelsættende, for hermed har koncernen valgt at dreje alle sine ressourcer over mod bæredygtighed og den grønne omstilling.

Strategien består i sin kerne af tre hovedkomponenter:

1. At fokusere al rådgivning mod fire bæredygtighedstemaer:
  a. CO2-reduktion
  b. udvikling af bæredygtige byer og samfund, der er gode at leve i
  c. ressourcehåndtering og cirkulær økonomi
  d. samt biodiversitet. 

2. På samtlige projekter at tilbyde kunderne alternative løsninger til, hvordan de kan forbedre bæredygtigheden på deres projekter.

3. En målsætning om at blive global brancheleder inden for den grønne energiomstilling.

- Vores strategi går ud på at fokusere alle vores medarbejdere over mod rådgivning inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Det betyder også, at koncernen har truffet det valg at forlade al rådgivning, der bidrager til udvinding af olie og gas inden udgangen af 2025.

- Gennem arbejde i olie og gas sektoren har koncernen opnået stor ekspertise inden for det maritime område, og denne ekspertise kan nu i stedet for anvendes inden for havvind, Power-2-X, brint og carbon capture & storage, siger Jens Peter Saul.

Han fremhæver, at 70 % af alle medarbejderne inden for olie og gas allerede er overført til at rådgive om grøn energiomstilling.

Udvidet specialisering
- I stedet for at være en nichespiller i den danske olie og gas sektor kan vi bruge disse ressourcer til at udvide vores ydelser til nye områder inden for den grønne omstilling, men også til at vokse inden for områder, hvor vi allerede har en stærk position, f.eks. havvind.

- Tidligere var vi førende rådgivere inden for design af fundamenter til havvindmøller – nu kan vi tilbyde en meget bred vifte af rådgivning inden for området.

- Denne udvidede specialisering har gjort det muligt at opnå en styrket vækst, der er lige så stor som inden for selve fundamenterne, forklarer Jens-Peter Saul.

Koncernens ekspertise opnås i vidt omfang ved at efter- og videreuddanne koncernens ansatte eller ved meget målrettede opkøb af virksomheder med meget specialiseret viden.

- Overalt i verden er talent og ekspertise inden for grøn energi efterspurgt, så det er en udfordring, siger Jens-Peter Saul.

Han fremhæver dog samtidig, at koncernen i vidt omfang er i stand til at rekruttere al sin faglige ekspertise selv uden at skulle foretage større opkøb.

Stabil vækst og indtjening
Rambøll-koncernen omfatter syv forretningsområder: Byggeri, Miljø og Sundhed, Energi, Vand, Managementrådgivning samt Arkitektur & Landskab.

Inden for alle forretningsområderne har der været vækst i løbet af sidste år, men især området Energi præsterede godt med en tocifret organisk vækst tæt på 20 %.

Det skyldes især en voksende portefølje af energiprojekter, især inden for Power-to-X, udbygning og fremtidssikring af el-infrastruktur og fundamenter til havvindmølleparker samt carbon capture løsninger. Det er også her, at Jens-Peter Saul fortsat ser det helt store potentiale for vækst.

Også inden for Miljø og Sundhed har der været en tocifret vækst i procent, hvilket bl.a. skyldes en fortsat efterspørgsel efter miljøkonsekvensvurderinger, rådgivning om projekter med positive klima-og naturmæssige aftryk samt rådgivning inden for rapportering vedrørende bæredygtighed.

Ifølge Jens-Peter Saul er det således den brede portefølje og den brede tilstedeværelse på geografiske markeder, der gør det muligt for koncernen at skabe fortsat vækst.

På vej tilbage til 10 procents vækst
Rambøll kom ud af 2023 med en omsætning på 17 mia. kr. mod 16 mia. kr. året før – en vækst på 6,3 %.

Forrige år var vækst i omsætningen 12,6 %, men Jens-Peter Saul erkender gerne, at tiden med inflation og en stigende rente har påvirket koncernens aktiviteter.

- Mange projekter er blevet bremset grundet højere materialepriser og stigende renter. Men der er jo en lang pipeline af projekter, der venter på at blive igangsat inden for grøn omstilling, og vi venter en gradvis normalisering.

- I indeværende år forventer vi en vækst på mellem 4-6 %, men på mellemlang sigt venter vi igen at kunne vækste omkring 10 % årligt – nogle år mere, hvis vi laver et stort opkøb, siger Jens-Peter Saul.

Dermed kan koncernen se frem til at nå en omsætning på over 25 mia. kr. om fem år og være i den absolutte globale elite af internationale rådgivningsvirksomheder.

Om Jens-Peter Saul

Tyske Jens-Peter Saul overtog i 2012 posten som koncernchef efter Flemming Bligaard Pedersen.

Han kom fra en stilling som administrerende direktør i Siemens Wind Power. Han havde indtil da haft det meste af sin karriere hos Siemens.

Han startede i 2002 hos Siemens Power Generation, hvor han i 2004 blev direktør for salget af anlæg i Mellemøsten.

Herefter var han Managing Director for Siemens Power Generation i Storbritannien, indtil 2008, hvor han blev Managing Director, Energy Sector UK og Nordvesteuropa i Siemens Energy. Et par år efter, i 2010, blev han udpeget til CEO for Siemens Wind Power.

Uddannet ingeniør i energi- og procesteknologi og energiøkonomi ved Leibniz Universitãt i Hannover i 1995.

Tillidsposter: Næstformand for bestyrelsen i H+H International, bestyrelsesmedlem i Cubico Sustainable Investments og medlem af DIs Udvalg for Erhvervspolitik.

Tidligere formand for det Dansk-Tyske Handelskammer.

Udnævnt til årets CEO i Europa i 2017 af the Association of Consulting Engineers.

Han bor i dag med sin familie uden for London samt i København.

Jens-Peter Sauls store passion er fotografi. Når han rejser rundt i verden, tager han sit kamera med og tager billede fra de byer, han besøger. Ellers bruger han sin sparsomme fritid med sin familie og nyder at spille tennis og stå på ski, når det passer ind.

 Rambøll, økonomisk udvikling, 2019-2023 i mio. kr. 

Rambøll, økonomisk udvikling 2019-2023 i mio. kr.          
  2019 2020 2021 2022 2023
           
Omsætning 14.189 13.613 14.212 16.006 17.015
Resultat før skat 308 246 470 625 607
Nettoresultat 172 129 316 390 391
Egenkapital 2541 2453 2922 3207 3378
Antal medarbejdere 15.947 15.896 16.685 17546 18.301
           
Omsætningsvækst i pct 25 -4,1 4,4 12,6 6,3

Kilde: Rambøll.

10/7 2024