left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Hjælpepakke skriver DanmarkshistorieFinansminister Nicolai Wammen præsenterede den store hjælpepakke

Hjælpepakke skriver Danmarkshistorie

Ved præsentationen af hjælpepakken for de mindre virksomheder stod partilederne fra Enhedslisten til Nye Borgerlige ’skulder ved skulder’

Del artiklen på

Samfund - Politik

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Flere partiledere var inde på, at hjælpepakken er udtryk for det danske folkestyre, når det er bedst. På mindre end et døgn er det lykkedes at skabe total enighed i Folketinget om udgifter til over 100 milliarder kroner.

Med tanke på, hvor meget der i dagligdagen kæmpes om udgifter på få millioner kroner, er det en dag, der vil gå over i Danmarkshistorien.

Måske viser det sig i fremtiden, at erfaringerne fra forhandlingerne omkring corona pakkerne vil sætte aftryk på hele den måde, Folketinget samarbejder på.

Store statslige garantier
Der er blandt andet etableret en statslig garantiordning for større virksomheder og for små og mellemstore virksomheder.

For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 milliarder kroner.

Forliget betyder også, at offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære situation. Til og med 31. oktober i år kan der dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten, og det vil give mulighed for blandt andet at forudbetale leverancer frem til 1. juli med en værdi på højst 1 million kroner.

Krav om bod bortfalder
Men også, og det er ikke mindst vigtigt for byggesektoren, at udlade at gøre misligholdelsesbestemmelser - for eksempel krav om betaling af bod for forsinkelse - gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Regeringen vil samtidig forsøge at få kommunerne og regionerne til at gøre det samme, og det er bemærket på Christiansborg, at KL og Danske Regioner har opfordret deres medlemmer til at fremrykke betalinger til virksomheder.

KL har også opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke blandt andet planlagte anlægs- og renoveringsprojekter.

Hvis den nuværende ekstraordinære situation forbedres inden da, trækkes dispensationerne tilbage inden 31. oktober 2020.

Vis samfundssind
Og så forventes det af pengeinstitutterne - der har fået frigivet deres kapitalbuffer på 200 milliarder kroner, og der er stillet statsgaranterede lånerammer til rådighed, som institutterne kan formidle til både SMV’er og større virksomheder - at de ’viser samfundssind og rækker ud til både virksomheder og husholdninger, der har brug for det’.

Maksimalt 10 ansatte
Blandt initiativerne er en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 procent.
Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 procent ejerskab og arbejder i virksomheden, og den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.

Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte og have været registreret senest den 1. februar i år 2020.

Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kroner. pr. måned. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 procent, svarende til 46.000 kroner.

Skattepligtig kompensation
Det understreges, at kompensationen er skattepligtig, og at virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Rimelige betingelser
Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.
Hvis virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på
baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kroner.

Læs mere om Byggeri

19/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.