Aktuelle nyheder - Byggeri

Indåndede giftige dampe på offentlig byggeplads

Indåndede giftige dampe på offentlig byggeplads

Men BIO4 blev ikke straffet med bøder, fordi det ikke kunne bevises, at der var en konkret sundhedsrisiko for de ansatte

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med opførelsen af HOFORs biobrændselsanlæg BIO4 har byggearbejderne været udsat for isocyanater på grund af bygherrens manglende sikkerhedsforanstaltninger.

Det fremgår af artiklen ’Afsløring: BIO4-ansatte indåndede giftige dampe i flere måneder’ i A4 Arbejdsmiljø, at håndværkere på det store byggeri på BIO4 systematisk er blevet udsat for overtrædelser af grænseværdierne helt op til 100 gange over grænseværdien.

Det drejer sig om påvirkning fra isocyanat-dampe fra isoleringsmaterialet, som er stærkt allergifremkaldende selv i små doser, og som kan fremkalde betændelsestilstand og vand i lungerne.

Tre tilsynsbesøg
Christian Juhl fra Enhedslisten har stillet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard en række spørgsmål i sagen, og ministeren også tidligere været i samråd, hvor der fortsat var nogle ubesvarede spørgsmål, herunder om Arbejdstilsynet havde været ude på selve byggepladsen i forbindelse med opfølgningen, eller blot havde været på hovedkontoret?

Ifølge Peter Humelgaard har Arbejdstilsynet ’løbende besøgt byggepladsen’ siden januar 2016.
Ministeren har tidligere oplyst, at Arbejdstilsynet i efteråret 2019 blev gjort opmærksom på, at der kunne være risiko for, at ansatte på byggepladsen blev udsat for dampe indeholdende isocyanater.

- Arbejdstilsynet gav på baggrund af tre tilsynsbesøg i oktober og november 2019 to strakspåbud. Det ene strakspåbud vedrørte sikring af de ansatte mod sekundær udsættelse for isocyanater, og det andet, som blev givet til HOFOR som bygherre, vedrørte adgangen til områder, hvor der foregår afgasning af isocyanater, oplyser beskæftigelsesministeren.

Mangler beviser for sundhedsrisiko
I forbindelse med opfølgningen på det afgivne påbud i november 2019 besøgte Arbejdstilsynet selve byggepladsen i forbindelse med et tilsyn den 5. december 2019:

- Her fremviste bygherres sikkerhedskoordinatorer over for Arbejdstilsynet, hvorledes de havde efterkommet påbuddet i forhold til de manglende sikkerhedsforanstaltninger..... Skal der udstedes bøder i den type sager, er det en betingelse, at det kan bevises, at overtrædelsen af Arbejdsmiljøloven har været forbundet med en konkret sikkerheds- eller sundhedsrisiko. I den konkrete sag har Arbejdstilsynet vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at der var en konkret sundhedsrisiko for de ansatte, og der derfor ikke var grundlag for at rejse sagen. Der er derfor ikke givet bøder i den konkrete sag, slutter Peter Hummelgaard

Læs mere om Byggeri

23/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.