Aktuelle nyheder - Byggeri

Københavns første bydel i træ er skridtet videreOmrådet til Københavns første bydel med bæredygtigt træ som gennemgående byggemateriale får facader, der bliver grønne og baseret på genbrugsmaterialer.

Københavns første bydel i træ er skridtet videre

Visionerne om at blive Københavns første bydel i træ med grønne, landskabelige overgange mellem by og Amager Fælleds åbne naturlandskab fastholdes i forslag til lokalplan og miljøvurdering, der netop er offentligjort

Del artiklen på

Samfund - Bæredygtigt byggeri

Vejlands Kvarter er et nyt byudviklingsområde ved Vejlands Allé i København. Områdets kommende beboere vil få mulighed for at bo med direkte adgang til Amager Fælleds natur og finde fællesskaber i en ny slags fællesskabsboliger, på byens centrale pladser eller i det lokale naturformidlingscenter.

På byggefeltet ligger i dag et vandrerhjem, og en stor del af området blev for godt fire år siden planlagt til at skulle have været campingplads. I stedet er det nu visionen at omdanne området til Københavns første bydel med bæredygtigt træ som gennemgående byggemateriale, mens facaderne bl.a. bliver grønne og baseret på genbrugsmaterialer.

Fastholder visionerne
Arkitektforslaget fra Henning Larsen Architects vandt i december 2019 konkurrencen om en masterplan for Vejlands Kvarter, og dagens offentliggørelse af forslag til lokalplan og miljøvurderinger er en stor pilepæl i det videre arbejde med at realisere masterplanens visioner. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

- Vejlands Kvarter er et banebrydende udviklingsprojekt, som tager udgangspunkt i Amager Fælleds natur og særkende. Lokalplanforslaget sætter rammerne for det videre arbejde, og vi er meget glade for, at vi med det her forslag vil kunne fastholde visionerne om et bæredygtigt kvarter, hvor fællesskaber og natur er de centrale pejlemærker for udviklingen af området, siger Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn

Vejlands Kvarters byggefelt udgør 18,1 hektar. Heraf skal 6,3 hektar være sammenhængende natur- og friarealer, hvilket i størrelse cirka svarer til Ørstedparken i Indre København.

Baner vejen for endnu mere bæredygtigt byggeri
Vejlands Kvarters byggefelt udgør 18,1 hektar, hvor af 6,3 hektar skal være sammenhængende natur- og friarealer. Størrelsesmæssigt svarer det cirka til Ørstedparken i Indre København, som er 6,5 hektar. For at sikre ambitionen om et bæredygtigt kvarter ønsker By & Havn og PensionDanmark at bæredygtighedscertificere området efter den såkaldte DGNB-standard. Målet er at certificere bykvarteret til højeste bæredygtighedsniveau - som er platin - og bygningerne til guld-niveau.

Direktør i PensionDanmark, Marius Møller, har store forventninger til projektet :

- Bæredygtigt byggeri har i mange år været et fokusområde for PensionDanmark. Det er helt essentielt, at vi går sammen i partnerskaber om at udvikle sammenhængende bæredygtige byområder, som Vejlands kvarter. Det nye kvarter vil blive et fyrtårn i forhold til, hvordan man bygger bykvarterer med træ og kan være med til at bane vejen for endnu mere bæredygtig byudvikling i fremtiden, og fortæller videre om projektets miljøvurderinger, som er offentliggjort i dag sammen med forslag til lokalplan:

- De belyser de konsekvenser og påvirkninger af omgivelserne, som byggeriet vil have. I den forbindelse vil der blandt andet blive krav om afværgeforanstaltninger i forhold til naturen, og der vil også blive set på muligheden for et byggepladshegn, der kan skærme områdets omkringliggende natur.

Har holdt borgermøder løbende
Forud for forslag til lokalplan og VVM har By & Havn og PensionDanmark løbende inviteret til følgegruppemøder og borgermøder, hvor borgere og foreninger har haft mulighed for at komme med input til områdets masterplan. Der er inviteret til et nyt følgegruppemøde tirsdag den 16. juni 2020 med fokus på de videre visioner for projektet. Det er ambitionen, at borgere og foreninger m.fl. igen vil blive inddraget i projektet, når forslag til lokalplan har været i offentlig høring og endelig lokalplan er vedtaget.

- Det vil altid have konsekvenser at bygge et bykvarter op fra bunden. Og derfor har vi gjort os umage for at høre både eksperter og borgere om udviklingen. Den offentliggjorte miljøvurdering beskriver en proces, hvor vi i byggefasen kan reducere påvirkningen af den omkringliggende natur, og hvordan vi på sigt kan genskabe naturen i området. Det har ligget os meget på sinde i hele processen, og vi ser frem til at fortsætte dialogen, fortæller Anne Skovbro.

-jhn

FAKTA: Visionerne for Vejlands Kvarter

Træ som gennemgående byggemateriale, mens facader bliver i fx tegl, genbrugsmaterialer eller begrønnede facader.
Fælleshuse og byttecentraler
Naturformidlingscenter
Grønne gårdrum med fælledbeplantning
Fællesskabsboliger
Almene boliger (25 procent af det samlede boligareal)
Landskabelige overgange mellem by og fælleden
Parkeringshuse ved indgang til kvarteret, men også p-pladser inde i kvarteret
Folkeskole og to daginstitutioner
Dagligvarebutik

 

Læs mere om Byggeri

16/6 2020
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.