left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommentar: Det fordømte forår!

Kommentar: Det fordømte forår!

Det er kun godt en måned siden, at alt så lyst ud for Danmarks fremtid med en ’teflonøkonomi’, der aldrig havde været stærkere, og med udsigten til velfærd og velstand.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Pludselig ramlede det hele, da ikke bare Danmark, men hele verden, brutalt ramte ’corona-muren’ med stor kraft, en mur der indtil videre har vist sig umulig at gennemtrænge.

Politikerne og det øvrige samfund står over for en fjende, der er kommet med et overraskende bagholdsangreb og har vist, hvor sårbare mennesket fortsat er, når naturen hærger.

Regeringen har famlet sig frem
Regeringen handlede resolut, og kun fremtiden kan vise, om den handlede korrekt, men den stod over for et angreb fra en komplet ukendt fjende. Derfor har regeringen famlet sig frem i forståeligt blinde i håbet om, at et eller andet ville vise sig.

DET har ikke vist sig endnu, og vi kan alle kun håbe, at der snart kommer et gennembrud i form af en behandling mod sygdommen, eller en eller anden mirakuløs vaccination.

Ingen bør betvivle, at regeringen har gjort, hvad den har følt, var det rigtigste for Danmark. Mette Frederiksen har som statsminister virket troværdig og samlende i den vanskelige situation.

Pas på bureaukratiet
De mange hjælpepakker til borgere og erhvervsliv er blevet gennemført hurtigt – men om det er effektivt, vil kun afkastet af hjælpepakkerne vise.

Bureaukrati er en alvorlig risiko for, at de mange penge kommer for sent ud til de virksomheder, der har brug for en hjælpende hånd.

Det er NU, der er brug for pengene – ikke om et halvt år.

Kursen sat
I første omgang har regeringen valgt en strategi, hvor man håber at kunne fordele virusangrebet ud over en så lang periode, at vort sygehusvæsen kan magte opgaven. Der kalkuleres med, at omkring 60 procent af befolkningen på et eller andet tidspunkt skal igennem sygdomsforløbet, men helst på en kontrolleret måde, og den strategi har foreløbig givet resultater.

Set i forhold til andre sammenlignelige lande har Danmark indtil nu formået at holde en god kurs gennem det oprørte ’corona-hav’.

Væk med ’vi alene vide strategi’
Men nu kommer så den anden og langt vanskeligere del af operationen – hurtigst muligt at få landet tilbage på det økonomiske spor.

Her står endnu tilbage at vise, at regeringen magter den opgave, og det sker i hvert fald ikke, hvis Mette Frederiksen & Co tror, at regeringen også de kommende måneder kan køre sololøb med en ’vi alene vide strategi’.

Det er nødvendigt, at et bredt politisk flertal inddrages i beslutningsprocessen, så det sædvanlige politiske fnidder hældes i de ’christiansborgske afløb’.

Liv har en pris
Hvor sympatisk, det end kan være at ville redde liv, så kan det ikke undgås, at corona-epidemien koster menneskeliv.

Det er ikke noget nyt. En almindelig influenza-epidemi, som vi rammes af næsten hvert år, koster i gennemsnit mellem 1.100 og 1.600 døde. Normalt dør der hver måned i gennemsnit over 4.500 danskere - 60% af dem dør af sygdom.

Og derfor kommer vi heller ikke uden om en debat om, ’hvad koster det at redde et menneskeliv, og hvor går grænsen for, hvad der kan og skal gøres?’

Politikerne på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne træffer næsten hver dag beslutninger, der involverer prisen på et menneskeliv - de snakker bare ikke højt om det.

Grænser for nedsmeltning
NÅR/HVIS en behandlingsform, der reducerer virkningen af corona-virus, viser sig – en vaccination har meget lange udsigter – vil politikerne være tvunget til at lade sygdommen rase ud, ligesom det normalt sker med en influenza.

Der ER grænser for, hvor længe samfundet kan holde til en så total nedsmeltning, som det nu er tilfældet.

Virksomheder skal holdes skadesløse
Regeringen har valgt en MEGET forsigtig strategi for genåbningen af samfundet, men den kan ikke vente en måned mellem beslutningerne om yderligere lempelser af forbudsstrategien.

Erhvervslivet bløder, og det er de politiske beslutninger, der nok har været nødvendige, men mest minder om ekspropriation, der har ansvaret.

Derfor bør virksomhederne holdes FULDSTÆNDIGT skadesløse i det omfang, det kan lade sig gøre.

Se nu at komme igang
For byggesektoren bør de politiske initiativer ligge lige for.
Først og fremmest at åbne Landsbyggefonden på vid gab, så alle besluttede projekter hurtigt og effektivt kan iværksættes.

For det andet ikke bare at øge håndværkerfradraget, men også at åbne for, at det kan anvendes på langt flere områder.

Og for det tredje at give folk deres egne penge i Feriefonden tilbage

Men det hele hjælper ikke noget, hvis der ikke er nogen butikker at bruge pengene i. Derfor bør nedlukningen af centre, butikker, caféer og restauranter ophæves hurtigst muligt under hensyn til de dermed forbundne risici.

Grøn omstilling i mølposen
Det koster dyrt – meget dyrt – at få dansk erhvervsliv op i omdrejninger igen. Og derfor må alle venstrefløjens højtflyvende ambitioner om milliardudgifter til den såkaldt ’grønne omstilling’ hurtigt lægges i en mølpose. Det er der simpelthen ikke råd til, og det samme gælder løfterne om velfærdsforbedringer.

Nu gælder det om igen at få dansk økonomi op i et gear, der bringer os fremad, og det kan kun ske, hvis dansk erhvervsliv med de små og mellemstore virksomheder i spidsen, genrejses, så Danmark igen kan indtage den økonomiske førertrøje til gavn for ALLE danskere.


Læs mere om Byggeri

8/4 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.