Aktuelle nyheder - Byggeri

Kontrol med social dumping henter 1 milliard kroner til statskassenSkatteminister Morten Bødskov

Kontrol med social dumping henter 1 milliard kroner til statskassen

Siden 2015 har indsatsen medført opkrævninger for knap én milliard kroner, og samtidig er kontroleffektiviteten øget markant.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge skatteminister Morten Bødskov har Skattestyrelsen i løbet af de senere år styrket kontrollen mod social dumping.

Skattestyrelsens indsats mod social dumping indgår i den fælles myndighedsindsats (Indsatsen for ordnede forhold), som varetages i samarbejde med Politiet og Arbejdstilsynet. I den forbindelse kontrollerer Skattestyrelsen blandt andet, at udenlandske virksomheder i Danmark og danske virksomheder, der benytter udenlandsk arbejdskraft, overholder skattereglerne

Fremadrettet virkning
I 2019 resulterede Skattestyrelsens kontroller i skatteopkrævninger for næsten 240 millioner kroner, og samlet har indsatsen mod social dumping resulteret i opkrævninger for næsten én milliard kroner i perioden fra 2015 til 2019.

Skatteopkrævningernes værdi bliver opgjort på baggrund af de reguleringer, der foretages i forbindelse med kontrolindsatsen, herunder ændringer i angivelser af indkomst, moms, arbejdsudlejeskat eller indeholdte skattebeløb for ansatte. Og som følge af reguleringerne bliver de skyldige beløb opkrævet.

Udover selve kontrollerne og de efterfølgende reguleringer har kontrolindsatsen også en fremadrettet virkning ved, at flere af de pågældende virksomheder efterfølgende selv får registeret og angivet deres skatte- og momsmæssige forhold korrekt.

Regulering i næsten 50 procent af kontrollerne
I 2019 gennemførte Skattestyrelsen 2.847 kontroller hos danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med indsatsen mod social dumping.

I 1.410 af kontrollerne blev der efterfølgende foretaget en regulering af skatteforholdene for den pågældende virksomhed eller arbejdstager. Det svarer til en regulering i næsten hver anden kontrol.

I løbet af hele perioden fra 2015 til 2019 viser resultaterne, at Skattestyrelsen er blevet bedre til at sikre en effektiv kontrol og bedre til at målrette kontrolindsatsen mod de virksomheder, hvor der sker brud på skattereglerne.

Højere træfprocent
Træfprocenten for kontrol og en efterfølgende regulering er steget fra 32 procent i 2015 til 50 procent i 2019.

- Der arbejdes løbende på at skærpe kontrollerne, så ressourcerne bruges der, hvor effekten er størst. Eksempelvis har Skattestyrelsen særligt fokus på en række nøgleområder, herunder større offentlige og private anlægsarbejder. Her vil der blandt andet blive iværksat tidlige vejlednings- og informationsindsatser for at sikre, at kontrol og vejledning går hånd i hånd, siger skatteministeren.

Med aftalen En styrket skattekontrol styrkes indsatsen yderligere med oprettelsen af et center mod social dumping og sort økonomi, der skal sikre en endnu mere målrettet indsats på området.

FAKTA

Den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) blev etableret i 2012 og udgør et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet.

Skattestyrelsen bidrager til myndighedssamarbejdet med et særligt indsatsprojekt, hvor der over hele landet gennemføres fællesaktioner og kontroller.

For at understøtte kontrolindsatsen har Skattestyrelsen til opgave at vejlede virksomhederne, så indberetningen af blandt andet skat og moms gøres korrekt.

Læs mere om Byggeri

29/6 2020
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.