Aktuelle nyheder - Byggeri

Kridt skoene og stå fast

Kridt skoene og stå fast

Det gælder om at holde tungen lige i munden og være ind i den højere EU-jura., hvis det skal lykkes at holde Danmark ude af EU-krav om EU-fastsatte mindstelønninger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Europaudvalget har bedt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard redegøre for og vurdere den traktatmæssige hjemmel til direktivforslaget om passende mindstelønninger i EU.

Fra ikke mindst fagbevægelsens side frygtes det, at EU ad bagdøren får ret til at lovgive om det danske arbejdsmarked, der ellers er dækket af de indgåede overenskomster, men ministeren afviser, at der gives mulighed for at vedtage regler om lønforhold.

EU-Kommissionen peger i sin begrundelse for direktivforslaget på, at da forslaget ikke indeholder regler er, ’der direkte påvirker lønniveauet’, overholder det grænserne for unionens mulige handlinger.

Kan ikke udelukkes
Men problemet er, at ifølge EU-Domstolens praksis kan det forhold, at lønniveauer ikke kan reguleres direkte, ’ikke udelukke regulering af ethvert spørgsmål med relation til løn’.

Peter Hummelgaard understreger dog, at den domspraksis, Kommissionen henviser til, drejer sig om sager vedrørende ligebehandling af tidsbegrænset ansatte med hensyn til ’arbejdsvilkår’, hvor domstolen fastslog, at hvis der ikke var ligebehandling med hensyn til løn, så ville bestemmelsen om arbejdsvilkår i høj grad være tømt for indhold:

- Altså en helt anden situation end et direktivforslag, der skal sikre passende lønninger i EU, siger beskæftigelsesministeren.

Mod enhver regulering
Han fastslår, at regeringen er imod enhver regulering, der kan gribe ind i den danske arbejdsmarkedsmodel:

- Parallelt med at udfordre retsgrundlaget og vurdering af nærhedsprincippet bruger vi derfor også vores deltagelse i forhandlingerne om direktivet til aktivt at stille spørgsmål til de enkelte artikler og betragtninger i direktivet. Vi er i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter herom, slutter Peter Hummelgaard

Læs mere om Byggeri

27/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.