LCA
LCA
scroll
Krisen accelererer den digitale omstillingAdm. direktør i Molio, Christina Hvid.

Krisen accelererer den digitale omstilling

Corona-krisen har fået flere virksomheder til at sætte fart på den digitale omstilling, og digitale værktøjer har hjulpet byggebranchen med at fastholde sit aktivitetsniveau

Byggebranchen har som alle andre brancher i Danmark været hårdt ramt af corona-krisen, der har begrænset vores adfærd og arbejdsmønstre. Men en ny undersøgelse fra Molio viser, at den nuværende krise har været med til at accelerere branchens digitale omstilling.

Flere end syv ud af 10 af de adspurgte i undersøgelsen tilkendegiver, at den nuværende krise har fået flere medarbejdere til hurtigere at adoptere teknologiske værktøjer mere velvilligt, og syv ud af 10 vurderer ligeledes, at flere medarbejdere i virksomheden nu arbejder digitalt pga. krisen.

Undersøgelsen peger således på, at corona-krisen har tvunget flere virksomheder og medarbejdere på tværs af faggrupper til at springe ud i digitaliseringen hurtigere end planlagt, men uden at der er tale om en midlertidig lappeløsning. Således svarer hele ni ud af 10, at de forventer at fortsætte brugen af digitale værktøjer, når corona-krisen engang i fremtiden er ovre. Hos Molio ser man undersøgelsens resultater som indikatorer på, at der i sidste instans kan ende med at komme noget positivt ud af den nuværende krise på trods af omstændighederne.

- Corona-krisen sender rystelser igennem hele vores samfund, og som vi har set andre steder i verden, er det nogle gange de udefrakommende påvirkninger, der får skabt de varige ændringer. Så selvom vi altså står i en svær situation lige pt, så tyder det på, at krisen kan få udbredt et mere digitalt mindset i byggeriet, som vil have stor gavn på både kort og langt sigt, fortæller Christina Hvid, der er adm. direktør i Molio, som står bag undersøgelsen.

Et digitalt momentum
De positive følger ved en højere grad af digitalisering afspejles også i undersøgelsens resultater. Her tilkendegiver otte ud af 10, at brugen af de digitale værktøjer og løsninger har gjort det muligt for dem at udføre deres arbejde og derved medvirket til at fastholde det samme aktivitetsniveau som før krisen. Og flere end seks ud af 10 vurderer ligefrem, at brugen af digitale værktøjer har medvirket til at forøge effektiviteten.

Det er især de digitale kommunikations- og fildelingsprogrammer, der har fået bredere anvendelse i byggeriet, men også mere anvancerede og branchespecifikke værktøjer er blevet anvendt mere end før krisen. Det gælder apps og online-værktøjer som Byggeweb, Dalux og Letsbuild og softwareløsninger som Revit, Sigma og Solibri. Molio ser derfor en situation, hvor branchens virksomheder i stigende grad vil prøve kræfter med mere avancerede teknologier.

- Det peger på, at vi er i en situation, hvor vi som branche er motiverede og har et digitalt momentum, som kan føre til at vi ikke kun bliver stærkere på værktøjer til kommunikation og administration, men også til nogle af de mere komplekse teknologier, som kræver mere i begyndelsen, men som hurtigt kan yde et større bidrag til både den enkelte virksomhed og branchen som helhed, fortæller Christina Hvid.

Undersøgelsen er foretaget af Seismonaut for Molio og er baseret på 443 besvarelser fra virksomheder i byggeriet. Besvarelserne er indsamlet i perioden fra og med d. 1. april til og med d. 13. april 2020.

-kj

29/4 2020