left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Del artiklen på

Politik- Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er ingen hemmelighed, at antallet af køretøjer over den nye Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund er meget lavere end forudsat, og at økonomien derfor er presset.

I den oprindelige beregning forventedes det, at 12.000-13.000 køretøjer dagligt ville bruge broen. Det blev senere reduceret til 11.000 køretøjer, men nu viser tallene fra januar måned, at det reelt kun er cirka 2.300 køretøjer om dagen, der passerer broen.

I et svar til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige oplyser transportminister Benny Engelbrecht, at der er udarbejdet en ny beregning med en tilbagebetalingstid på 40 år på basis af, at anlægsarbejdet er gennemført billigere end oprindeligt budgetteret med i anlægsloven, og at finansieringen er sket gunstigere end forudsat.

Indsvingsperiode
- I beregningen af en tilbagebetalingstid på 40 år er der endvidere lagt en antagelse om, at omfanget af trafik, som passerer via broforbindelsen, vil gennemgå en indsvingsperiode på fem år, således at der vil være ca. 8.400 passager i 2025. Herefter forudsættes en generel trafikudvikling på 0,9 procent årligt, oplyser ministeren.


Beregningen med en tilbagebetaling på 40 år viser med en række forudsætninger, at den samlede indtjening skal være i størrelsesordenen 1,8-1,9 milliarder kroner, men samtidig bemærkes det, at tallet ’er forbundet med den usikkerhed, der ligger i et estimat, som løber over 40 år’. Der forligger ikke en tilsvarende beregning med en tilbagebetalingstid på 25 år

Endnu færre lastbiler ende forventet
Mette Thiesen vil også vide, hvor mange personbiler der skal krydse Kronprinsesse Marys Bro dagligt for at kunne tilbagebetale broen over 40 år, hvis der er en lastbilmængde på 480 køretøjer pr. døgn?

- På baggrund af en simpel forholdsmæssig betragtning kan det konstateres, at hvis den nuværende pris på henholdsvis 41 kroner for køretøjer over 3,5 tons og 14 kroner for personbiler fastholdes, vil en reduktion af antal lastbiler fra 800 pr. døgn til 480 pr. døgn skulle opvejes af yderligere cirka 940 personbiler pr. hverdagsdøgn, forklarer Benny Engelbrecht, der dog ikke nævner, at der i januar måned kun var 280 lastbiler, der passerede broen pr dag.

Trafikregulerende foranstaltninger
Ifølge forudsætningerne vil Vejdirektoratet have mulighed for at indføre trafikregulerende foranstaltninger omkring den gamle Kronprins Frederiks Bro – læs: ”gøre det mere besværligt at benytte den gamle forbindelse’ - hvis det skulle vise sig, at trafiktallene er endnu dårligere end forventet.

Ministeren afviser først, at der er ’en forpligtelse’ i anlægsloven for Vejdirektoratet til at gennemføre bestemte trafikregulerende foranstaltninger.

Men på den anden side oplyser Benny Engelbrecht, at ’hvis der mod forventning opstår udfordringer med at tilbagebetale gælden over maksimalt 40 år, giver anlægsloven mulighed for, at der kan laves trafikforanstaltninger, som kan reducere den gennemkørende trafik på Kronprins Frederiks Bro og J.F. Willumsens Vej’.

Kom bare i arbejdstøjet NU!
Det fremgår også af anlægsloven, at hvis gælden på broen ikke er tilbagebetalt inden for maksimalt 40 år, ’vil der skulle træffes politisk beslutning om håndteringen af det’.
Og meget tyder på¨, at politikerne ikke behøve at vente 40 år, men allerede nu godt kan begynde at komme i arbejdstøjet.

Trafiktallene for broen viser nemlig i januar, at der er MEGET langt op til de 11.000 daglige køretøjer.

Til gengæld fortsætter trafikken lystigt på den gamle broforbindelse, selv om det er gjort mere besværligt for bilisterne at benytte den.


Prisen for lastbiler err 41 krone pr tur over broen, mens personbiler bidrager med 14 kroner hver vej.

Læs mere om Byggeri

17/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.