Aktuelle nyheder - Byggeri

LCAbyg lancerer ny version tilpasset til frivillig bæredygtighedsklasseLCAbyg, der der beregner livscyklusvurderinger for bygninger, er udviklet i samarbejde med byggebranchens aktører og med midler fra både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania.

LCAbyg lancerer ny version tilpasset til frivillig bæredygtighedsklasse

Der er mange nyheder i LCAbyg 5.0 - bl.a. ny brugergrænseflade, design, søgefunktion og beregningsmuligheder

Del artiklen på

Bæredygtighed

Livscyklusvurdering har været anvendt i byggeriet i de sidste otte år i forbindelse med DGNB-certificeringen. Med det øgede fokus på behovet for reduktion af byggeriets klimabelastning og med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som blev introduceret i maj 2020, bliver brugen af værktøjet endnu vigtigere for udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Den første version af LCAbyg kom i 2014. Nu lanceres version 5 med opdateret database (Ökobau 2020) og udvidet livscyklus, som passer til de udvidede krav i den frivillige bæredygtighedsklasse. De udvidede krav handler om transport til byggepladsen og byggepladsens belastning inklusiv spild af materialer.

Derudover inkluderer den nye version et ’Modul D’, som beregner potentialet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Den nye version har også en helt ny brugergrænseflade.

LCAbyg udvikles løbende, og der vil komme flere opdateringer i løbet af året samt et udbud af webinarer. Der er for nuværende 4500 registrerede brugere og 400-600 månedlige brugere.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med byggebranchens aktører og med midler fra både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania.

Om LCAbyg
LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

LCAbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Energistyrelsen).

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

LCAbyg er nomineret til Innovationsprisen 2020. Vinderen kåres 12. november.

-los


Læs mere om Byggeri

20/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.