LCA
LCA
scroll
Lej en institution og overtag den om 10 år Muligheden for at leje et præfabrikeret byggeri er især tiltænkt daginstitutioner, skoler, kontorbygninger eller hoteller.

Lej en institution og overtag den om 10 år

To midtjyske modulvirksomheder tilbyder nu, at man kan leje præfabrikerede modulbyggerier i form af for eksempel en daginstitution, en skole eller et bocenter over en periode på 10 år, hvorefter bygningen overgår til den enkelte lejer i en handel

Som noget nyt tilbyder den midtjyske modulproducent ABC Pavilloner og søstervirksomheden Concept Living nu sine kunder at leje et af virksomhedens præfabrikerede modulbyggerier over en periode på 10 år, hvorefter den pågældende bygning – som en del af aftalen – overgår til lejer i en handel. Ifølge ABC Pavilloner tilgodeser det nye initiativ blandt andet kommuner, regioner og staten med nye og flere muligheder, som ligeledes rummer betydelige besparelser.

- Vi oplever, at der blandt andet i kommunerne generelt er færre penge at gøre godt med, når det kommer til opførelsen af daginstitutioner, skoler, bocentre og øvrige byggerier i den offentlige sektor. For at imødekomme de økonomiske muligheder, som en lang række kommuner er underlagt, søsætter vi derfor denne leje før eje-aftale, der bliver omkring 30 % billigere end en traditionel korttidsleje på 3-5 år.

- Da bygningerne opføres fra bunden, har kunden derudover i langt højere grad mulighed for at få opfyldt specifikke ønsker med hensyn til arkitektur, design og indretning, hvilket kan være en stor fordel, når byggeriet efterfølgende overgår til lejer, fortæller direktør i ABC Pavilloner og Concept Living, Kjeld S. Facius, og fortsætter:

- Der er her også tale om en model, hvor muligheden for at få opført noget, der er nøjagtigt tilpasset den enkelte kommunes lokalplan samt det omkringliggende miljø, også er til stede. Vi håber derfor, at landets kommuner kan se fordelene i en sådan aftale, som tilgodeser både økonomi og specifikke behov, hvor kunden tilmed ender med en ekstra gevinst efter endt lejeperiode i form af et ejerskab over det pågældende byggeri.

Foruden de økonomiske besparelser samt muligheden for at sætte eget præg på design og indretning i opførelsen af et byggeri rummer aftalen også fuld drift og service i hele udlejningsperioden, hvilket ABC Pavilloners egen serviceafdeling, ABC Facility Service, kommer til at varetage.

- Flere kunder vælger at nedprioritere hele servicedelen, da de ikke har et tilstrækkeligt budget til at hyre de forskellige fagfolk, som skal stå for løbende eftersyn og vedligeholdelse. Det kan dog i sidste ende vise sig at blive dyrt, hvis eventuelle problemer ikke løses i tide. Derfor inkluderer vi fuld service i de år, hvor et byggeri lejes, og her bliver det en fordel, at vi vil kende den enkelte ejendom ud og ind, ligesom vi råder over alle de rette fagfolk.

ABC Pavilloner fortæller, at den nye model baseres på et fast afdrag med en fast månedlig rente. Ud over daginstitutioner, som der i disse år er stor efterspørgsel på, ønsker modulproducenten på sigt at udvide med andre typer byggerier, såsom kontor- og undervisningslokaler samt senior- og plejeboliger.

-dc

13/9 2023