Aktuelle nyheder - Byggeri

Livscyklus kan indgå i krav ved offentlige udbudErhvervsminister Simon Kollerup (Foto: Keld Navntoft)

Livscyklus kan indgå i krav ved offentlige udbud

Det offentlige kan stille krav om bæredygtighed i forbindelse med udbud. Tildelingskriterierne skal dog overholde reglerne om ligebehandling

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup er der i Udbudsloven flere muligheder for, at ordregivere kan varetage miljømæssige hensyn i offentlige udbud.

Det fremgår af et svar til Karina Lorentzen fra SF, der har bedt erhvervsministeren redegøre for, om man i offentlige udbud kan stille krav om bæredygtighed?

- I udbudsmaterialets beskrivelse af de ønskede tekniske specifikationer af en anskaffelse kan ordregiver eksempelvis stille krav, der fokuserer på den pågældende anskaffelses miljøegenskaber, oplyser Simon Kollerup.

Ligebehandling
Tekniske specifikationer kan handle om krav til en specifik proces eller produktionsmetode under den forudsætning, at ’de er forbundet med kontraktens genstand’:

- De tekniske specifikationer skal overholde de grundlæggende principper om ligebehandling og gennemsigtighed samt proportionalitetsprincippet. Det indebærer blandt andet, at de tekniske specifikationer skal være klare og tydelige om hvilke egenskaber, den tilbudte løsning skal indeholde, og de må ikke kunstigt indsnævre konkurrencen, understreges det.

Livscyklus
Der kan også lægges vægt på bæredygtighed i forbindelse med udbuddets tildelingskriterier, hvor ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’.

Ordregiver skal så identificere ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’ på grundlag af et af følgende tildelingskriterier

1) Pris

2) Omkostninger

3) Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Under tildelingskriteriet omkostninger har ordregiver mulighed for at inddrage livcyklusomkostninger:

- Ved livscyklusomkostninger kan der ud over omkostninger i brugsperioden også inddrages omkostninger, der ligger uden for brugsperioden, samt indirekte omkostninger, eksemeplvis klimapåvirkning og miljøbelastning, oplyser ministeren.

Også sociale hensyn
Ved tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’ kan ordregiver anvende underkriterier, der varetager miljømæssige og sociale hensyn som blandt andet strømforbrug, mængden af CO2, der udledes, produktets nedbrydelighed i naturen eller andre kriterier, der er egnede til at identificere et miljøvenligt produkt eller ydelse:

- I tildelingsfasen er det således muligt for ordregiver at anvende andre tildelingskriterier end pris, forudsat at de er knyttet til kontraktens genstand, ikke giver den ordregivende myndighed ubegrænset valgfrihed, udtrykkeligt er omtalt i udbudsbekendtgørelsen og udbudsdokumenterne, og opfylder de grundlæggende principper i EU-lovgivningen, heder det videre i svaret.

Mærkekrav
Derudover har ordregiver også mulighed for at stille krav relateret til bæredygtighed som kontraktklausuler - altså krav til kontraktens udførelse.

Det kan være minimumskrav til medarbejdernes løn og arbejdsvilkår. Sådanne krav skal være offentliggjort på forhånd, være forbundet med kontraktens genstand, og de skal overholde EU-retten i øvrigt. Endelig følger det af Udbudsloven, at ordregiver i de tekniske specifikationer, kriterierne for tildeling eller vilkårene for kontraktens udførelse kan kræve, at et indkøb er forsynet med et bestemt mærke som dokumentation for specifikke egenskaber.

Læs mere om Byggeri

10/5 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.