Aktuelle nyheder - Byggeri

Lærlingeaftale: Regeringen fodrer hunden med dens egen hale

Lærlingeaftale: Regeringen fodrer hunden med dens egen hale

5,4 milliarder kroner til at forbedre praktikpladssituationen, og nu er det slut med, at virksomhederne årligt skal betale 1-1½ milliarder kroner for meget til AUB-ordningen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De mange penge kommer fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som arbejdsgiverne i årevis har indbetalt et overbidrag til, så der har samlet sig en s tor formue.

Trepartsaftalen indeholder en række initiativer, der skal gøre det økonomisk overskueligt - også for virksomheder i en vanskelig situation - at oprette nye lærepladser.
Det betyder, at der indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, som allerede har eller vil ansætte lærlinge. Virksomhederne får resten af året dækket 75 procent af deres igangværende lærlinges løn, og dertil kommer et løntilskud til nye aftaler på henholdsvis 45 procent for de korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Opsparingen brændes af
Ved udgangen af 2019 udgjorde den samlede opsparing i AUB 4,0 milliarder kroner, og i 2020 er der et forventet overskud på 1,4 milliarder kroner, altså i alt 5,4 milliarder kroner.

Det er ikke mindst interessant set i et længere perspektiv, at der med aftalen fra 2021 skabes balance i AUB-ordningen. Det betyder, at der indføres et fleksibelt AUB-bidrag, som skal sikre, at indtægter og udgifter balancerer over tid og kan rumme en øget aktivitet på erhvervsuddannelserne.

Samtidig er det aftalt, at der er afsættes 500 millioner kroner årligt i ordningen, som parterne til efteråret skal udmønte i fællesskab som løsning på den presserende udfordring med manglende lærepladser samt langsigtede overvejelser for den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser.

Ekstraordinært tilskud
Aftalen indebærer blandt andet, at lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2. halvdel af 2020 for disse aftaletyper.

Der ydes et ekstraordinært tilskud til samtlige arbejdsgivere. Tilskuddets størrelse indebærer, at udgifter og indtægter i AUB ordningen bringes i balance for 2020. Indbetalingen suspenderes for samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 milliarder kroner i 2020, heraf udgør de offentlige arbejdsgiveres andel 0,4 millioner kroner, som skaber balance i AUB-ordningen for 2020. Tilskuddet vil blive udbetalt pr. bidragsudløsende medarbejder og udbetales i forbindelse med Samlet Betaling.

Slut med overbetaling
Underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, siger til BygTek, at det er meget positivt, at man er blevet enige om en aftale:

- Det betyder, at der bliver spændt et sikkerhedsnet ud under lærlingene, og vi kan få oprettet nogle praktikpladser på trods af coronakrisen. Samtidig betyder aftalen også, at virksomhederne bliver fritaget for at betale af AUB bidrag i tredje kvartal. Det er positivt, at de kan beholde pengene i virksomheden, og vi har i den forbindelse også aftalt, at der i fremtiden skal være en balance mellem indtægter og udgifter i AUB-ordningen, så arbejdsgiverne ikke længere kommer til at betale mellem én og halvanden milliard kroner for meget hvert år, siger Louise Pihl.

Betaler selv regningen
Louise Pihl erkender, at det er arbejdsgiverne selv, der skal betale regningen - at man med aftalen ’fodrer hunden med dens egen hale’:

- Og netop derfor er det også godt, at der er lavet en aftale, hvor pengene kommer tilbage til virksomhederne. Nogle af dem kommer direkte tilbage, og nogen kommer tilbage til de virksomheder, der uddanner lærlinge. Det understøtter, at vi får uddannet arbejdskraft til fremtiden. Det er vi rigtig godt tilfredse med...

En nem ordning
Dansk Byggeris underdirektør tror samtidig, at aftalen betyder, at der kommer langt flere virksomheder, som trods krisen tør binde an med at tage en lærling:

– Det er en nem ordning, og den giver et markant tilskud til lærlingene for resten af 2020. Det er der brug for, fordi mange virksomheder har været lukket og har haft ansatte sendt hjem. De skal i gang igen, og virksomhederne behøver ikke i samme omfang bekymre sig om udgifter til lærlingene. Det havde de gjort, hvis denne aftale ikke havde været på plads, siger Louise Pihl.

Er der arbejde nok?
Et andet spørgsmål er så, om der overhovedet er arbejde nok til lærlingene:

– Ikke alle steder, men forhåbentlig kommer det er langsomt i gang igen, og vi kan i hvert fald se i bygge- og anlægsbranchen, at suspensionen af kommunernes anlægsloft allerede har sat nogle opgaver i gang. Vi ved også, at Landsbyggefondens penge forhåbentlig kommer ud og rulle i efteråret, og det vil også skabe muligheder for praktikpladser. Samtidig kan vi se, at vi begynder at vende tilbage til hverdagen, og det betyder forhåbentlig også, at der i mange andre brancher kan blive skabt praktikpladser, slutter Dansk Byggeris underdirektør.

Hør hele interviewet med Louise Pihl på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3922

Læs mere om Byggeri

29/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.