Aktuelle nyheder - Byggeri

Maleroverenskomst kommer med i den store puljeFormand for Danske Malermestre Per Vangekjær havde håbet på overenskomst med ny kørepengeordning, men det lykkedes ikke at komme igennem med kravet.

Maleroverenskomst kommer med i den store pulje

Det lykkedes ikke for Danske Malermestre og Malerforbundet at blive enige om en ny overenskomst. Men de er omfattet af forligsmandens samlede mæglingsforslag for de næste tre år.

Del artiklen på

Samfund - Erhverv

Af Dan Bjerring

Mæglingsforslaget indeholder blandt andet:
- SH-godtgørelsen (søn- og helligdage) bliver reguleret én gang årligt med 1 procent.

- Mindstebetalingssatsen, satserne i forbindelse med barsel, sygdom, børns 1. sygedag og børns hospitalsindlæggelse bliver reguleret én gang årligt med 2,50 kroner.

- Elevlønningerne bliver reguleret én gang årligt med 1,70 procent.

- Der kommer tre ugers ekstra forældreorlov til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

- 5 ugers ekstra sygeløn så der samlet ydes løn under sygdom i ni uger (betalingen er dog fortsat begrænset til en sats).

Fastholder ringere aftale
Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, havde blandt andet håbet på at opnå en forsøgsordning på kørepengeområdet gjort permanent, men det blev totalt afvist af Malerforbundet.

Men Per Vangekjær understreger på den anden side, at Danske Malermestre ’godt kan leve med Forligsmandens mæglingsskitse’:

- Men jeg kan da godt undre mig over, at Malerforbundet vælger en løsning for deres medlemmer, som er ringere end den aftale, vi tilbød dem, siger formanden for malermestrene.

Hjælpepakke dur ikke til malersektoren
Samtidig er direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre på banen med en advarsel om, at de forskellige hjælpepakker til erhvervslivet, efter at regeringen har forlænget nedlukningen af Danmark til 13. april, i højere grad bør tilpasses de mindste virksomheders behov.

Han erkender over for BygTek, at nedlukningen var forventet, men at mange malermestre er kommet til den konklusion, at det er bedre at afskedige folk i stedet for at hjemsende dem med lønkompensation:

- Det skyldes mest, at ordningen er for ufleksibel, men også at kompensationen er for lille. Vi vikl hellere fastholde de ansatte, men vi kan ofte i den nuværende situation kun se én uge frem, og så er det vanskeligt at bruge en ordning, der lægger op til tre måneder, siger Ole Draborg.

Midlertidig forhøjelse af håndværkerfradraget
Han efterlyser i stedet en ordning, hvor en svend kan gå hjemme et par dage den ene uge, hvorefter svenden kan arbejde hele ugen derefter.

Og så trækker Ole Draborg igen håndværkerfradraget op af skuffen:

- I den opståede situation er der for alvor brug for, at der bliver skruet op for håndværkerfradraget midlertidigt. Det bør hæves til 50.000 kroner og omfatte ALT håndværkerarbejde i private hjem - også det indvendige malerarbejde, fastslår Danske Malermestres direktør.

Læs mere om Byggeri

25/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.