Aktuelle nyheder - Byggeri

Miljøminister sylter hjælp til hårdt plagede grusgrav-naboer

Miljøminister sylter hjælp til hårdt plagede grusgrav-naboer

For næsten siden henvendte Danske Regioner sig til miljøminister Lea Wermelin og pegede på behovet for at kompensere naboer, der har store gener fra grusgravning. Dengang lovede hun at gøre noget ved problemet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er fortsat et stort samfundsmæssigt behov for at grave store mængder grus i den danske undergrund, og mange familier har fået slået både deres fremtid og økonomi i stykker, fordi der ikke findes regler for at kompensere dem for de ulemper, grusgravningen medfører gennem måske mange år.

I forbindelse med debatten om kompensation for gener ved grusgravning tegnede der sig et stort politisk flertal for at indføre erstatning til naboer til grusgrave, men siden er intet sket.
Noget tyder på, at det ikke er helt uden grund, at der under udvalgstavlen i Folketinget er malt en syltekrukke.

Tålelige forhold
Ministeren svarede dengang, at hun var bevidst om de følgevirkninger, der er for borgere, som skal leve med en råstofgrav i deres nærområde:

- Jeg er også klar over, at det er noget, der giver bekymring hos mange i øjeblikket, fordi regionerne lige nu er ved at lave nye råstofplaner. Der skal være tålelige forhold for naboer til råstofgrave. Kunsten er at finde den rette balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til de borgere, som bor i nærheden af råstofgravene, lød budskabet fra miljøministeren.

Transport er en del af problemet
Hun erkendte, at ’det er ikke helt enkelt at redegøre for konsekvenser ved at bo i nærheden af en råstofgrav’:

- Det skyldes blandt andet, at det ikke kun er påvirkningen fra driften i selve råstofgraven, som giver anledning til bekymring og naboklager. En stor del af generne stammer fra transporten af råstofferne, som i sagens natur kan give gener også relativt langt væk fra selve råstofgraven…. En ændring af reglerne i råstofloven som vil forbedre forholdende for naboerne, kræver, at vi kigger nærmere på problematikken med gener fra råstofgrave og værditab, og bredt forholder os til mulighederne for at lette naboskabet til råstofgravene. Jeg har derfor bedt ministeriet om at se nærmere på disse forhold, og vil på den baggrund efterfølgende vurdere, hvad der eventuelt skal iværksættes, lød det fra Lea Wermelin.

Intet er sket
Nu har Jacob Jensen fra Venstre, der ud over at være medlem af Folketinget også sidder i Regionsråd Sjælland, som skal udpege nye råstofområder, bedt miljøminister Lea Wermelin om en status på arbejdet med at forbedre forholdene for naboer til råstofgrave.

Men noget tyder på, at intet er sket, selv om ministeren hævdede, at hun havde bedt ministeriet se nærmere på en mulig ændring af reglerne i Råstofloven.

Luftsteg og vindfrikadeller
- Som nævnt er det ikke helt enkelt at afdække konsekvenser ved at bo i nærheden af en råstofgrav, da det ikke er råstofgraven alene, som potentielt kan give anledning til gener, men også transporten til og fra indvindingsområdet. Det giver nogle ekstra udfordringer, når man skal se på mulige løsninger, der kan lette sameksistensen mellem naboer og råstofgrave. Danske Regioner administrerer reglerne om råstofindvinding på land. Ministeriet har en løbende dialog med Danske Regioner om behovet for og udformningen af en eventuel kompensationsordning eller andre ændringer af råstofreglerne, som kan forbedre forholdene for naboer til råstofgrave, skriver Lea Wermelin.

Læs mere om Byggeri

21/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.