left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nej til arbejde skal være nej til kontanthjælpMorten Dahlin fra Venstre forlanger skærpet indsats mod kontanthjælpsmodtagere, der ikke vil arbejde

Nej til arbejde skal være nej til kontanthjælp

Venstres Morten Dahlin forlanger, at regeringen tager skrappere midler i brug over for kontanthjælpsmodtagere, der ikke aktivt søger job

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingsmedlem Morten Dahlin fra Venstre har spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvad han vil gøre for at sikre, at kontanthjælpsmodtagere ’rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke afviser at tage imod jobtilbud’.

Ifølge ministeren findes allerede lovgivning, som kommunerne skal bruge for at sikre, at borgerne lever op til rådighedsforpligtigelsen

- Det forpligter kommunerne, og Beskæftigelsesministeriet følger op på, hvordan kommunerne udøver reglerne. Ret og pligt er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. En jobparat arbejdsløs kontanthjælpsmodtager har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad personen kan for at finde et arbejde og blive selvforsørgende, understreger beskæftigelsesministeren.

Helt uacceptabelt
Peter Hummelgaard kalder det ’helt uacceptabelt’, at kontanthjælpsmodtagere afviser et tilbud om arbejde, hvis personen er i stand til at påtage sig det pågældende arbejde:

- Jeg vil gerne slå fuldstændig fast, at hvis man afviser at tage imod et tilbud om arbejde, skal det have konsekvenser for ydelsen. Efter gældende regler, skal kommunen sanktionere en person, som uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde. Sanktionen består i nedsættelse af ydelsen, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Et bredt flertal i Folketinget har gennemført skærpede sanktionsregler med virkning fra 1. januar 2020, der blandt andet betyder, at kommunerne har pligt til at indgå en aftale om krav til jobsøgningsaktiviteten allerede ved den første samtale med eksempelvis jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Skærpet sanktion
Desuden har kommunerne mulighed for at give en skærpet sanktion allerede, når personen har fået én afgørelse om en sanktion på grund af manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen:

- Kommunerne skal undersøge og vurdere en kontanthjælpsmodtagers rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden. Herunder hvis der blandt andet er tvivl om kontanthjælpsmodtageren er arbejdssøgende. Reglerne giver således kommunerne de nødvendigt værktøjer for at sikre, at rådighedsforpligtigelsen overholdes. Det er min klare forventning, at kommunerne følger op på jobsøgningsaktiviteten, at kommunerne sanktionerer kontanthjælpsmodtagere, som uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, og at kommunerne træffer afgørelse om skærpet sanktion, når en kontanthjælpsmodtager udviser manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Følges systematisk op
Ifølge ministeren følges der systematisk op over for kommuner med en for høj andel af personer, som ikke har registreret jobsøgning i joblog.

Og senest har regeringen foreslået, at der indføres en 37-timers arbejdspligt, så nytilkomne og andre med et integrationsbehov får pligt til at bidrage i, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge:

- De gældende regler for rådighedsvurdering og sanktioner hviler på en forudsætning om, at borgerne rent faktisk skal søge job og være villig til at tage ledige job. Derfor er der behov for at drøfte om eksempelvis kravene til jobsøgning og kommunernes mulighed for at matche med ledige jobs er sat rigtigt op. Det vil jeg tage med i de aktuelle forhandlinger med parterne om mangel på arbejdskraft. Det er vigtigt, at ledige kontanthjælpsmodtagere tager de ledige stillinger, hvorved de kan blive selvforsørgende og bidrage til det danske arbejdsmarked. slutter Peter Hummelgaard.

Sludder for en sladder
Men Morten Dahlin er ikke synderligt imponeret over ministerens svar. Han siger til BygTek, at ’vi er nødt til at se på. om reglerne skal ændres, så de håndhæves i stedet for at vi får en sludder for en sladder fra ministeren:

I Greve Kommune, hvor han er formand for Beskæftigelsesudvalget, er der en meget kontant tilgang til specielt unge kontanthjælpsmodtagere, der siger nej til aktivering. De smækker kassen i:

- I Greve Kommune har vi en regel om, at hvis en ung, rask borger beder om kontanthjælp så bliver vedkommende straks aktiveret. Inden for 24 timer får de en gul vest på, en tang i hånden, og så er det ud at hjælpe med at holde kommunen pæn og ren. Siden vi indførte ordningen, er antallet af raske unge på kontanthjælp faldet med over 80 procent, fortæller Morten Dahlin til BygTek.

For egen regning
Tal fra beskæftigelsesministeriet slår fast, at Greve Kommune er tredjebedst i hele Danmark til at få kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse, og at indsatsen i forhold til kontanthjælpsmodtagere betyder, at Greve Kommune sparer 17 millioner skattekroner i forhold til andre kommuner, som ligner Greve.

- Det virker på beskæftigelsesministerens svar, som om han er tilfreds med status quo. Det er mange ord, men ingen handling. Og det er en skam i en tid, hvor arbejdsmarkedet skriger efter arbejdskraft, og der er folk, som siger nej til ærligt arbejde. I Venstre har vi det synspunkt, at siger man nej til arbejde, sker det for egen regning., siger Morten Dahlin til BygTek.

Læs mere om Byggeri

14/9 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.