left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu får otte almennyttige boligselskaber støtte til grønne tiltag I fremtidens Taastrupgaard arbejdes der med en tagløsning, som producerer elektricitet og termisk energi via en varmepumpe. Illustration: Wissenberg og Vandkunsten.

Nu får otte almennyttige boligselskaber støtte til grønne tiltag 

Almene boligorganisationer fra hele landet har i foråret 2021 undersøgt, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres endnu grønnere. Nu bliver de mest nytænkende løsninger realiseret med støtte fra Realdania på samlet set 32 millioner kroner

Del artiklen på

Nu får otte almennyttige boligselskaber støtte til grønne tiltag 
Almene boligorganisationer fra hele landet har i foråret 2021 undersøgt, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres endnu grønnere. 

Nu bliver de mest nytænkende løsninger realiseret med støtte fra Realdania på samlet set 32 millioner kroner

Almene boligorganisationer fra hele landet har i foråret 2021 undersøgt, hvordan deres
renoveringsprojekter kan udføres endnu grønnere.

Dermed kan otte almene boligorganisationer nu igangsætte projekter inden for bl.a. genanvendelse af byggematerialer, nye energitiltag og bæredygtige ventilationsløsninger.

I Realdania håber filantropidirektør, Nina Kovsted Helk, at hele den almene boligsektor kan hente ny, grøn viden og inspiration fra de otte renoveringsprojekter:

- Rigtig mange af landets almene boligorganisationer står over for store renoveringer de kommende år. I foråret gav vi 13 af dem økonomisk mulighed for at granske deres renoveringer en ekstra gang og sammen med eksperter udpege, hvordan renoveringerne kunne gennemføres endnu grønnere og med reduceret CO2-udledning, siger Nina Kovsted Helk.

De 13 almene boligorganisationer, som har været med i den indledede fase, har arbejdet med mere end 40 forskellige bæredygtighedstiltag.

- Flere af de tiltag, de har fundet frem til, er så nytænkende, at hele den almene sektor vil kunne lære af dem. Derfor vil vi gerne bidrage til at føre dem ud i livet, så vi sikrer, at den nye viden og de nye tiltag bliver realiseret 1:1, videreformidlet og bragt i spil i mange flere byggerier. Det er dér, vi for alvor kan rykke renoveringer i en grønnere retning, påpeger Nina Kovsted Helk.

Realdania har valgt at støtte realiseringen af 11 konkrete tiltag – fordelt på otte af de almene boligorganisationer med samlet set 32 mio. kroner.

Støtte til genanvendelse af mursten og regnvand
For Nakskov Almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark betyder støtten, at bolig selskabet kan gennemføre et tiltag, hvor de genanvender mursten.

Renoveringsprojektet omfatter seks boligblokke, hvoraf tre skal nedrives. De tre resterende blokke skal efterisoleres med facadebeklædning af genbrugte sten fra de nedrevne blokke.
Der gives også støtte til et renoveringsprojekt i to boligafdelinger i Aarhus, hvor den almene boligorganisation AL2bolig, der udover at arbejde med genanvendte mursten, også vil indarbejde en løsning, der samler regnvand op fra taget og genanvender det til boligernes fællesvaskerier, hvilket vil give en betydelig vandbesparelse.

- Vores boligafdelinger er opført i de ikoniske gule mursten, som sammen med de murede og vinklede altaner udgør et klassisk eksempel på 1960’ernes etagebyggeri. Derfor er vores vision, at vi både skal renovere boligerne med respekt for arkitekturen og samtidig tage hånd om miljøet og reducere CO2-udledningen.

- Med Realdanias støtte kan vi nu rent faktisk realisere den plan, hvor vi gennemfører en grøn renovering uden at sætte boligafdelingernes DNA over styr. Vi glæder os til at blive klogere på renoveringen af denne boligtype og til at inspirere andre i forhold til lignende renoveringer i fremtiden, siger Kristina Rytter, Byggechef AL2bolig.

Udover de 11 tiltag, der realiseres med støtte fra Realdania, gennemføres en række af de øvrige tiltag enten med støtte fra Landsbyggefonden eller inden for boligorganisationernes egne budgetter.

Nøje udvalgt med læring for øje
De otte renoveringsprojekter, som nu får støtte, er udvalgt af Realdania med faglig sparring fra instituttet BUILD ved Aalborg Universitet, som har læst med og vurderet alle bæredygtighedsanalyserne. De otte udvalgte projekter udgør dermed de mest nytænkende, grønne tiltag blandt ansøgerfeltet, hvor eksempelværdien er ekstra høj.

BUILD vurderer, at de tiltag, som støttes af Realdania, over en 50-årig periode vil medføre en CO2-besparelse i størrelsesordenen 6.600 tons i forhold til konventionelle metoder. Det svarer til CO2-udledningen af 67 nybyggede enfamilieshuse.

Al viden og alle grønne tiltag i de almene renoveringsprojekter, der har fået støtte fra Realdania, deles på tværs af landets almene boligorganisationer i samarbejde med Almennet. Realdania udgiver blandt andet en publikation i 2022, der gennemgår alle tiltag, så både boligorganisationer og byggebranchen i øvrigt kan få del i den nye viden.

Fakta:
De otte almene boligorganisationer, som modtager støtte til at realisere grønne løsninger i kommende renoveringsprojekter er:
 
AL2bolig, Afdeling 108 Lindeparken og Afdeling 109 Digtergangen, Aarhus 
Løsning: Regnvandsopsamling fra tag til fællesvaskerier samt genbrug af mursten i facaden 
Beløb: 7,9 mio. kroner 
 
Nakskov Almene Boligselskab, Afdeling Rosenparken v/ Boligkontoret Danmark 
Løsning: Genbrug af mursten fra de tre nedrevne blokke til renovering og efterisolering af de tre andre blokke. 
Beløb: 5 mio. kroner 
 
Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling Gårdhavehusene VA 4 Syd og VA 4 Nord v/ Bo-Vest, Albertslund  
Løsning: CO2-venlige nye facadematerialer blandt andet i brændt træ samt genbrug af gamle facader. 
Beløb: 1 mio. kroner 
 
Boligforeningen 3B, Afdeling Hedelyngen v/ KAB, Herlev 
Løsning: Klimaoptimeret fjernvarme-renovering via en jordvarmebaseret varmepumpe-løsning med fleksibel integration til elsystemet. 
Beløb: 8 mio. kroner 
 
Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945, Afdeling Falkenbjerg og Hyrdebjerg v/ Domea
Løsning: Benytte genbrugte mursten samt valg af træfiberisolering til lofts- og hulmursisolering 
Beløb: 3,1 mio. kroner 
 
Frederikshavn Boligforening, Afdeling 6 Koktved 
Løsning: Genbrug af byggeaffald til orangeri samt etablering af solceller og flowbatteri, som giver mulighed for at lagre strøm fra bygningens solceller og gøre brug af denne på et senere tidspunkt. 
Beløb: 4 mio. kroner 
 
Hovedstadens almennyttige Boligselskab, Afdeling Frydenspark v/ DAB, København 
Løsning: Ny ventilationsløsning - udsugning med optimeret løsningsforslag 
Beløb: 1,4 mio. kroner 
 
Boligselskabet AKB, Taastrup, Afdeling Taastrupgaard v/ KAB 
Løsning: Tagløsning der producerer elektricitet og termisk energi via en varmepumpe 
Beløb: 1,7 mio. kroner 

-dg

Læs mere om Byggeri

12/10 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.