Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu kan boligorganisationer søge bæredygtighedspuljeFoto: Claus Bjørn Larsen.

Nu kan boligorganisationer søge bæredygtighedspulje

Puljen, der er en del af Realdanias Covid-19-indsats på 45 mio. kr., skal give mulighed for, at der kan træffes endnu flere bæredygtige valg, når der skal renoveres i de almene boligorganisationer

Del artiklen på

Som en del af den økonomiske genopretning oven på corona-krisen i foråret har regeringen gjort det muligt for Landsbyggefonden at igangsætte og støtte renoveringer af landets almene boliger for 30 mia. kr. Her skal der bl.a. skrues op for de grønne renoveringer, hvilket en ny pulje fra Realdania på 45 mio. kr. nu skal bidrage til.

Puljen skal i første omgang hjælpe landets almene boligorganisationer, der står overfor et kommende renoveringsprojekt, med at indhente målrettet rådgivning, der kan pege på, hvordan det er muligt at gøre renoveringsprojektet mere klimamæssigt bæredygtigt. Fokus er på reduktion af drivhusgasser gennem energiløsninger, materialevalg, genanvendelse af byggematerialer mv.

Puljen skal dernæst hjælpe med at realisere nogle af renoveringsprojekterne ved at give økonomisk støtte til et øget anlægsbudget, som en mere bæredygtig renovering i nogle tilfælde vil medføre. Her har Realdania særligt fokus på de projekter, som kan give vigtig ny viden om bæredygtige løsninger til hele den almene boligsektor:

- De mange potentialer, der ligger i at træffe mere bæredygtige og grønne valg ifm. en renovering, vil vi i Realdania gerne være med til at kortlægge. Derfor er målet med puljen at give lidt ekstra luft i renoveringsbudgettet til netop det. Vores håb er også, at der er boligorganisationer, der efter endt rådgivning er klar til at tage nogle ambitiøse, bæredygtige valg. Det er netop de projekter, vi også gerne vil støtte økonomisk, når de realiseres, fordi vi her kan være med til at bidrage med vigtig ny viden og nye erfaringer i bæredygtig renovering, som hele den almene sektor kan drage nytte af fremover, siger Nina Kovsted Helk.

Boost til både almene sektor og byggesektor
Mange almene boligorganisationer er allerede i gang med at lede efter energiforbedringer, fordi det er en del af boligaftalen om renovering af almene boliger gennem Landsbyggefonden.

Tanken med den nye pulje er at gøre det muligt for boligorganisationerne at lede efter yderligere tiltag - også på materialesiden - som er klimamæssigt bedre. Derudover er puljen ikke kun for renoveringsprojekter, der får støtte gennem Landsbyggefonden:

- Renovering af boligafdelinger er et stort og helt centralt arbejdsfelt i den almene boligsektor. Det er her, vi på afgørende vis er med til at påvirke den fremadrettede boligkvalitet og styrke et boligområdes lokale attraktivitet. Og det er her vi i kraft af den meget store samlede volumen også kan være med til at sætte og fastholde vigtige samfundsmæssige dagsordner. Derfor er det rigtig positivt, at der nu også kan søges ressourcer til analyser om bæredygtighedstiltag - og for de dristige, der går lidt længere ud ad vejen, også midler til konkrete forsøg. Jeg tror og håber, at det vil booste både den almene sektor og vores byggesektor som helhed, siger Rolf Andersson, der er byggedirektør i KAB og formand for AlmenNet.

Sådan søges puljen
Puljen til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter er en del af Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret ifm. Covid-19-krisen.

Puljen kan søges af almene boligorganisationer, som ansøger på vegne af en eller flere konkrete almene boligafdelinger.

Det konkrete renoveringsprojekt skal have et omfang svarende til et entrepriseudbud på mindst 25 mio. kr.

Det skal derudover være på et stadie, hvor det stadigvæk praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed i projektet, og hvor en målrettet bæredygtighedsanalyse kan indpasses tidsplanen uden unødig forsinkelse.

Der er ansøgningsfrist for støtte til rådgivning d. 16. nov. 2020, og afhængigt af antallet af ansøgninger vil der muligvis være ny ansøgningsrunde i løbet af 1. kvartal 2021.

-kj

Læs mere om Byggeri

24/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.