left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu kommer loven med skrappe krav til indkvartering

Nu kommer loven med skrappe krav til indkvartering

I oktober var der en stigning i antallet af østeuropæiske arbejdere i Danmark, der er testet positive for covid-19. En stigning fra omkring 180 til 1.100 personer pr. 100.000 personer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek kommer nu med det lovforslag, der skal bane vej for skrappere krav til indkvartering af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med eksempelvis byggearbejde i Danmark.

Siden efteråret 2020 er der i forbindelse med smitte blandt tilrejsende arbejdskraft kommet et øget fokus på, hvordan tilrejsende arbejdskraft er indkvarteret, mens de arbejder i Danmark, efter en række eksempler med smitteudbrud på blandt andet byggepladser, hvor udenlandsk arbejdskraft har boet sammen.

Skærpet coronaindsats
Sundhedsstyrelsen udsendte i oktober 2020 retningslinjer om forebyggelse af smittespredning i boliger for tilrejsende arbejdskraft.

Retningslinjerne er rettet mod de arbejdsgivere, som stiller boliger til rådighed for tilrejsende arbejdskraft, og i november sidste år gennemførte Arbejdstilsynet en skærpet coronaindsats med fokus på virksomheder med vandrende arbejdskraft.

- Den stigende udbredelse af smitte med covid-19 i Dan mark og i landene omkring Danmark gør, at der er behov for at skærpe tiltagene yderligere med krav til ansattes boligforhold, ligesom der er behov for at etablere et myndighedstilsyn for at hindre smittespredning, skriver Kaare Dybvad Bek i forbindelse med lovforslaget.

Flere østeuropæere smittet
Ifølge ministeren har der i oktober 2020 været en stigning i antallet af østeuropæiske statsborgere med lønindkomst i Danmark, der er testet positive for covid-19. En stigning fra omkring 180 til 1.100 personer pr. 100.000 personer.

I samme periode steg smittetallet blandt alle lønmodtagere fra omkring 250 til omkring 500 personer pr. 100.000.

I november og december var antallet af positivtestede østeuropæiske statsborgere med lønindkomst i Danmark reduceret til omkring 800 pr. 100.000, mens antallet af positivtestede blandt lønmodtagere med dansk statsborgerskab var steget til omkring 1.700 personer pr. 100.000.

Nu strammes reglerne
I Danmark er der ikke en generel lovgivning med krav til de boligforhold, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Arbejdsgivere er dermed ikke pålagt pligter i forhold til kvaliteten og indretningen af den bolig, som stilles til rådighed for ansatte, ud over de generelle krav om at en bygning skal være godkendt til beboelse efter reglerne i byggelovgivningen.

Arbejdsgivere er heller ikke pålagt konkrete pligter i for- hold til at sikre, at ansatte er indkvarteret på en sådan må- de, at smittespredning med covid-19 bedst muligt forebyg ges. Efter gældende ret kan arbejdsgivere altså ikke gøres ansvarlige for ikke at følge de anbefalinger og retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet om forebyggelse af smittespredning med covid-19 blandt ansatte, som er indkvarteret af arbejdsgiveren.

Indretning og smitteforebyggelse
Boligministeriet og Beskæftigelsesministeriet vurderer, at det på baggrund af den aktuelle situation med fortsat spredning af smitte med covid-19 er relevant at stille egentlige krav til de arbejdsgivere, som stiller boliger til rådighed for deres ansatte for dermed at sikre, at yderligere smittespredning forebygges.

Det gælder krav til selve boligens indretning og krav til udarbejdelse af en plan for smitteforebyggelse i boligen. Kravene er baseret på Sundhedsstyrelens retningslinjer og Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, om arbejdsgiver har udarbejdet en plan om smitteforebyggelse i forbindelse med indkvarteringen.

Reglerne omfatter også, når en udenlandsk virksomhed udstationerer ansatte til Danmark i forbindelse med levering af en tjenesteydelse, og i den forbindelse stiller bolig til rådighed for de udstationerede.

Arbejdsgiveren skal have en vis tilknytning til indkvarteringen for at være omfattet af lovforslaget.

Lovforslaget gælder ikke, hvis arbejdsgiver alene formidler en kontakt med en eller flere udlejere, og krav til boligen gælder uanset, om det er arbejdsgiver eller den ansatte, som betaler for boligen.

Læs mere om Byggeri

26/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.