left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu skal der styr på arbejdsmiljøet ved store bygge- og infrastrukturprojekterStorstrømsbroens byggeplads på Masnedsø

Nu skal der styr på arbejdsmiljøet ved store bygge- og infrastrukturprojekter

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har sammen med transportminister Benny Engelbrecht nedsat en arbejdsgruppe, der skal opsamle erfaringer med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljøarbejdsmiljø på store infrastruktur- og byggeprojekter.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Formålet med arbejdsgruppen er at de opsamlede erfaringer skal udmønte sig i en række anbefalinger til, hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde kan understøttes og styrkes i fremtidige store infrastruktur- og byggeprojekter.

Baggrunden er ifølge Peter Hummelgaard, at store infrastruktur- og byggeprojekter ofte er kendetegnende ved stor kompleksitet med mange aktører, herunder mange udenlandske underentreprenører og arbejdstagere, hvor der kan være særlige udfordringer at håndtere med arbejdsmiljøet.

Storstrømsbroen viser behov for opstramning
- I forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen har der ad flere omgange været konstateret en række udfordringer med arbejdsmiljøforholdene. På den baggrund har vi besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, som skal samle erfaringerne fra store infrastruktur- og byggeprojekter, og afdække, hvad der kan gøres for at undgå lignende situationer i fremtidige store infrastruktur- og byggeprojekter samt udarbejde konkrete anbefalinger hertil, oplyser ministeren.

Både gode og dårlige erfaringer
Arbejdsgruppen skal belyse både ’de gode og de mindre gode erfaringer’, og danne grundlag for en række anbefalinger til, hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen kan understøttes og styrkes i fremtidige store infrastruktur- og byggeprojekter i forhold til projektering, planlægning og byggefasen.

Arbejdet skal konkret blandt andet omfatte forarbejdet inden udbudsmateriale foreligger, hvor bygherre gør sig overvejelser om, hvordan udbudsmaterialet sættes op og hvilke krav, der skal stilles.

Roller og ansvar
Også samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og bygherre i de forskellige faser i byggeriet herunder om opfølgning på konstaterede arbejdsmiljøproblemer skal også under luppen.

Det gælder også roller og ansvar i byggeriet og bygherres ansvar og håndhævelse i forhold til entreprenører og underentreprenørers efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen og krav i udbud.

De skal være med
Arbejdsgruppen får deltagelse af Arbejdstilsynet, Vejdirektoratet, Sund- og Bælt (Femern A/S), Bygningsstyrelsen og Banedanmark. Desuden skal den inddrage relevante aktører, herunder eksempelvis Metroselskabet og Danske Regioner, i erfaringsopsamlingen og udarbejdelsen af forslag til anbefalinger.

Og det bliver en hurtigt handlende arbejdsgruppe, idet erfaringsopsamlingen og anbefalingerne skal være klar allerede i april 2020.

Læs mere om Byggeri

6/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.