Aktuelle nyheder - Byggeri

Private aktører skal inddrages i Landsbyggefondens ESCO-projekter

Private aktører skal inddrages i Landsbyggefondens ESCO-projekter

Garantiordning skal sikre udbredelsen af privatbaserede ESCO-projekter i den almene boligsektor

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De såkaldte ESCO-projekter, hvor der gennemføres energirenoveringer finansieret ved de opnåede energibesparelser, har vist sig at være en stor succes og indgår derfor også i
’Grøn boligaftale’, hvori der er afsat 400 millioner kroner til oprettelsen af en grøn garantiordning med base i Landsbyggefonden.

Den grønne garantiordning skal sikre udbredelsen af de privatbaserede ESCO-projekter i den almene boligsektor, så alle rentable energiprojekter i både støttede og ustøttede projekter realiseres til gavn for klimaet og uden risiko for beboerne.

Grønt potentiale på cirka 17 milliarder kroner
Rådgivningsvirksomheden Deloitte estimerer ifølge ’Sustain Solutions’ et grønt potentiale på cirka 17 milliarder kroner i den almene sektor:

- Hvis potentialet skal indfries, skal private midler supplere midler fra Landsbyggefonden. Det er derfor helt centralt, at den grønne garantiordning udformes korrekt, så private aktører ikke risikerer at blive presset ud af den almene sektor. Vi foreslår, at man skeler til ’best practice’, der findes i den almene boligforening FOB Kalundborg, hvor Danmarks Grønne Investeringsfond og SustainSolutions har fordoblet CO2-reduktionen ved at lægge yderligere 26 millioner kroner til energibesparelser oven i støtten fra Landsbyggefonden på cirka 300 millioner kroner, skriver Sustain Solutions i en henvendelse til Folketingets Boligiudvalg.

Attraktiv risk/award
- Den grønne garantiordning skal garantere investeringer for i alt 6 milliarder kroner frem mod 2026. Det kræver, at garantiordningen udformes med en incitamentsstruktur, der forpligter alle parter - Landsbyggefonden, private aktører og boligorganisationerne. Vi foreslår, at der etableres en incitamentsstruktur med en attraktiv ’risk/reward’ struktur, som motiverer alle involverede parter - Landsbyggefonden, private aktører og boligorganisationerne - til aktivt at påtage sig et ansvar i forbindelse med gennemførslen af rentable grønne projekter. Alle skal lægge hånden på kogepladen, så kun rentable energibesparelser medtages. Det styrker også ordningen mod spekulation, skriver SustainSolutions.

Private brobyggere
Sustain Solutions foreslår derfor, at de private aktører kommer til at fungere som ’bro’ mellem energispareprojekterne og pensionskasserne:

- De private aktører besidder nemlig både en stor ekspertise, som er opbygget gennem flere år i branchen, og de investerer kun i rentable projekter, lyder budskabet.’

Det foreslås blandt andet, at Landsbyggefonden belønner grønne boligselskaber ved at prioritere efter, hvor mange energieffektive tiltag boligforeningen vil indfri af deres grønne potentiale, og om boligforeningen har fundet egen finansiering eller søgt ekstern finansiering.

Private skal inddrages
I en kommentar til forslaget fra Sustain Solutions skriver boligminister Kaare Dybvad Bek blandt andet, at ’Grøn Boligaftale 2020’ omfatter en grøn garantiordning, forankret i Landsbyggefonden med inddragelse af private aktører:

- Ordningen skal fremme rentable energirenoveringer i almene boliger som led i såvel støttede renoveringsprojekter i regi af Landsbyggefonden som ustøttede forbedringsarbejder. Den skal sikre udbredelsen af privatbaserede ESCO-projekter i den almene boligsektor og dermed understøtte, at alle rentable energiprojekter realiseres til gavn for klimaet og uden risiko for beboerne, forklarer ministeren.


Læs mere om Byggeri

20/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.