Aktuelle nyheder - Byggeri

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

Rapport om PVC med forudfattede politiske meninger

PVC Informationsrådet retter i et brev til Folketinget en skarp kritik af Miljøstyrelsens rapport ’Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

PVC Informationsrådet skriver direkte, at ’ Miljøstyrelsens seneste rapport om PVC bør ikke danne fagligt grundlag for substitution eller afgifter.’

Miljøstyrelsens rapport er en del af PVC-indsatsen, som blev indledt i forbindelse med ophævelsen af PVC-afgifterne i 2017.

PVC Informationsrådet slår fast, at selvfølgelig skal skadelige stoffer skal substitueres, mn samtidig understreges det, at rapporten om substitution mangler faglighed:

- Opdraget fra opgavestilleren (RED: Miljøministeriet) til rapportens forfattere har mere eller mindre eksplicit været, at PVCsubstitution under alle omstændigheder er at foretrække. Forfatterne har så skullet finde bevisførelse for denne forudsagte dom, hvilket selvsagt er problematisk, skriver Informationsrådet.

Svag argumentation
Og er tages i kritikken udgangspunkt i en for byggeriet væsentlig sag, nemlig vinylgulve, fordi de er ’et væsentligt produktområde for blød PVC og et af rapportens vigtigste genstandsfelter’.

- Vi kunne også have valgt at kigge på et produkt i hård PVC, som for eksempel kabelbakker, hvor argumentationen for substitution er lige så svag som argumenterne for at substituere vinylgulvene, lyder budskabet.

- Den største svaghed ved rapporten er dens overordnede præmis om, at vinylgulve under alle omstændigheder skal erstattes. Præmissen betyder, at der må tages nogle ejendommelige krumspring for at få præmissen til at passe med virkeligheden med den konsekvens, at rapporten bliver selvmodsigende, forklares det blandt andet.

Prismæssigt overlegen
PVC Informationsrådet finder det er besynderligt, at man ønsker at fremme substitution af et materiale, der ifølge rapporten har gode tekniske egenskaber, klimafordele, ikke længere indeholder uønskede stoffer og samtidig prismæssigt er alternativerne overlegne. Af rapporten fremgår det at:

- Vinylbelægninger er vandtætte, relativt nemme at vedligeholde, slidstærke, fås i mange forskellige designs og er lyddæmpende (visse typer). De anvendes til kontraktmarkedet i høj grad til hospitaler, institutioner, laboratorier og kontorer. Vinylbelægninger kan svejses, hvorved der dannes en rengøringsvenlig, sammenhængende flade, som bl.a. er et krav i mange hospitalsanvendelser…

Vanskeligt at erstatte
Disse kvaliteter gør ifølge Informationsrådet, at PVC ifølge rapporten ’meget vanskeligt kan erstattes af andre materialer’.

Linoleum nævnes som det mest oplagte alternativ til PVC, da det vurderes at have ’mindre eller samme niveau af potentielle miljøpåvirkninger som PVC’. Men når det gælder brugsfasen nævner rapporten, at vinyl og linoleum kræver mindre vedligeholdelse end gulve af andre materialetyper. Her påpeges, ’at ved brug i institutioner og lignende steder med store krav til rengøring og vedligeholdelse, vil sammenligningen kunne forskydes til vinylbelægningens fordel’.

Samtidig noteres det i rapporten, at ’linoleum er ikke vådrumsgodkendt, kan ikke svejses, og kan dermed ikke opfylde de krav, der stilles til eksempelvis operationsstuer eller lokaler med konstant fugt. Det vurderes af branchen, at linoleum kun vil kunne erstatte en lille del af de anvendelser, der aktuelt er af vinylbelægninger på kontraktmarkedet.’

Umuligt at fravælge vinylgulve
Ønsket om helt at fravælge vinylgulve i eksempelvis sygehusbyggerier har da også vist sig umuligt. Det viste renoveringen af Herlev Hospital i 2019, hvor der blev lagt 7.000 kvadratmeter vinylgulve.

- Vores hovedanke mod rapporten er således ikke, at de mange brugs-, miljø- og prismæssige fordele ved vinylgulve ikke nævnes. Problemet er at disse fordele overhovedet ikke tages med i vurderingen af, om hvorvidt det er fornuftigt at substituere PVC, skriver PVC Informationsrådet.

Staten skal selv betale højere afgifter
En af forfatternes hovedanbefalinger til at begrænse brugen af PVC i de nævnte produktområder er ’høje afgifter’:

- Dette styringsmiddel har dog tidligere vist sig ikke at virke, da vinylgulve som nævnt i rapporten ikke kan substitueres indenfor mange anvendelser, for eksempel vådrum på hospitaler. Modargumentet er så, at afgifterne skal være højere for at få adfærdsregulerende effekt. Men da forfatterne selv nævner, at vinylgulve ikke kan erstattes i de fleste af de anvendelser, hvor de i dag benyttes, modsiger rapportens konklusioner sig selv, konkluderer Informationsrådet.

Da det offentlige er den største kundegruppe på markedet, betyder højere afgifter, at staten vil skulle afgiftsbelægge produkter, den selv skal indkøbe. Dertil kommer en masse administrativt bøvl både i industrien og statsadministrationen, som Skatteministeriet allerede har konkluderet.

Forudfattede meninger
- Samlet set må vi desværre konstatere, at rapporten ikke dokumenterer, hvorfor for eksempelvis vinylgulve skal substitueres. Det skyldes selvfølgelig opgavestillerens forudfattede politiske ønske om PVCsubstitution. Selvom dette ønske for 20 år siden havde miljøfaglig begrundelse, er det meget tvivlsomt om det samme er gældende i dag med den udvikling, som PVC-materialet har gennemgået. Før man beslutter sig for hvilke materialer danskerne skal bruge til gulvbelægninger, bør man grundigt vurdere både PVC’en og alternativernes miljøpåvirkning, eksempelvis gennem livscyklusanalyser hvor den seneste udvikling indenfor tilsætningsstoffer tages med i betragtning. For PVC’ens vedkommende er der sket så meget, at den gamle forestilling om at hvis noget var PVC-frit, så var det automatisk bedre for miljø og sundhed, ikke længere giver mening, slutter PVC Informationsrådet.

Læs mere om Byggeri

26/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.