Aktuelle nyheder - Byggeri

Rådgivende ingeniørvirksomheder slår ny rekord- Årets brancheundersøgelse viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kom stærkt ud af 2019, siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Foto: Henrik Eskildsen.

Rådgivende ingeniørvirksomheder slår ny rekord

Med en omsætning på 14,3 milliarder i 2019, en vækst på godt 4%, sætter de rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark en ny rekord, viser den årlige analyse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Del artiklen på

Samfund - Erhverv

Overskudsgraden i 2019 for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI lander på 5,7 (EBIT i forhold til egenproduktion). Det betyder, at indtjeningen er lavere end de seneste fire år, hvor den har ligget omkring 7%.

Det er særligt de tre grupper af mellemstore virksomheder, 10-50 ansatte, 51-200 ansatte og 200-1.000 ansatte, der er årsag til den ringere indtjening på brancheniveau.

- Årets brancheundersøgelse viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kom stærkt ud af 2019, også selvom et stort antal af mellemstore virksomheder har været mere pressede på indtjeningen, end vi har set tidligere, fortæller Henrik Garver, adm. direktør i FRI

De største har klaret sig bedst
Det er især de største FRI-virksomheder, som Rambøll, COWI og NIRAS, der alle er kommet godt ud af 2019, og det samme gælder hele striben af små rådgivervirksomheder med op til 10 ansatte.

- Det er grundlæggende godt for branchen, at både vækstlaget og de største spillere klarer sig igennem. Men, når hele mellemlaget er presset, så kan det ses på den samlede brancheindtjening. Og det er et problem, for det kan udfordre vækstmodellerne for rådgiver- og ingeniørvirksomheder” siger Henrik Garver og fortsætter:

- Med Corona-nedlukningen her i 2020 var det i høj grad også de mellemstore rådgivervirksomheder, der i særlig grad er blevet udfordret. Vi satser derfor på, at såvel det lempede anlægsloft, som de mange Landsbyggefond-projekter, der er på vej, snart bliver til rigtige projekter for virksomhederne.

Byggeriet er lokomotivet
Væksten på 4% er trukket af en stærk omsætningsvækst på tværs af flere sektorer. Et nedslagspunkt i årets analyse af FRI-virksomhedernes regnskaber viser, at Byggeri er den væsentligste enkeltsektor, der tegner sig for 42 % af omsætningen.

Byggeri er samtidig den sektor, der i 2019 er vokset mest, sammen med Miljø (vand, affald m.v.) samt Industrielle processer. Infrastruktursektoren er derimod gået tilbage, med ca. 150 mio. kr., og infrastruktur udgjorde i 2019 blot 22% af branchens samlede omsætning.

- Det er tydeligt, at vi her står med en udfordring, drevet af, at skiftende regeringer ikke er lykkedes med at forhandle en ny infrastrukturplan for perioden 2020-2030 på plads. De manglende infrastrukturplaner er et problem af to grunde. For det første får vi ikke udviklet den danske transportinfrastruktur, hvis ikke der ligger en retning, en plan. Det er et problem for samfundet. For det andet, fordi det svækker de virksomheder, der er globalt førende på infrastruktur, på lang sigt. Hovedparten af FRI-virksomhedernes eksport knytter sig til Transportinfrastruktur, Energi og Miljø. Her er projekter i Danmark vigtige, både i den løbende udvikling af kompetencer og som referencer.

Grøn rådgivning gør sig internationalt
Eksporten af rådgiver- og ingeniørydelser fra Danmark er stigende, hvilket er udtryk for, at kvaliteten, kompetencerne og prissætningen er internationalt konkurrencedygtig. Den internationale tyngde i branchen er derfor fastholdt, og eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,9 mia. kr.

- Det er interessant at se, at fokus har flyttet sig. Der er sket et tydeligt skift væk fra politisk usikre markeder, særligt i Mellemøsten, mens vi ser en vækst i Europa, Afrika og Asien; det er tydeligt at grøn omstilling i kombination med stærke kompetencer inden for infrastruktur, miljø og energisystemer kan drive væksten, uddyber Henrik Garver. Han tilskriver netop den internationale succes med, at danske rådgivervirksomheder har stærke kompetencer på de områder, hvor der er stor efterspørgsel i udlandet: infrastruktur, byudvikling, energi og miljø.

-jhn

Highlights fra FRI’s brancheundersøgelse 2019
Den globale omsætning (omsætning i Danmark, eksport fra Danmark og i datterselskaber med reference til Danmark), for FRI's ca. 250 medlemsvirksomheder var på godt 30 mia. kr. i 2019.

Eksportomsætningen udgør 2,9 mia. kr. – det svarer til 20,2 % af den omsætning, der skabes i de danske selskaber. Omsætningen i udenlandske datterselskaber, med reference til Danmark var på 15,8 mia. kr. i 2019.

I 2019 fordelte branchens eksport sig som følger:

Norden (26%)

Europa inden for EU og EØS (31%)

Europa uden for EU, EØS og Norden (6%)

Afrika (8%)

Mellemøsten (1%)

Asien og Oceanien (23%)

Nord- og Sydamerika (5%)

 

Læs mere om Byggeri

7/7 2020
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.