left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Regeringen rykker virksomhederne til undsætningFinansminister Nicolai Wammen kan konstatere, at dansk økonomi er bomstærk og magter den store opgave i kampen mod corona-virus

Regeringen rykker virksomhederne til undsætning

Regeringen kommer med de seneste initiativer en stor del af den kritik, der er rejst fra erhvervslivets side af ’corona-indsatsen’, i møde.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Dan Bjerring
Christiansborg

Corona-virussen har nærmest lammet det danske samfund, og nu rykker regeringen så for alvor det private erhvervsliv til undsætning.

På et pressemøde torsdag eftermiddag præsenterede regeringen en række initiativer, der for alvor vil få en positiv indflydelse på virksomhedernes overlevelsesmuligheder i en presset hverdag, ikke mindst at der gives refusion fra ’dag ét’, hvis en medarbejder er syg af corona eller i karantæne af samme årsag.

Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 dage suspenderes, som blandt andre direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre havde som et stort ønske.

Også for selvstændige

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler, altså at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at dække alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-for-sikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021. Udgifterne til forslaget vil i høj grad afhænge af udviklingen i antallet af COVID-19-smittede.

Supplerende dagpenge

Desuden bliver ordningen med ’arbejdsfordeling’ mere fleksibel, så virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.
Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Garantiordning


Og så er der en garantiordning målrettet SMV-erne. Mange små og mellemstore virksomheder er presset på likviditeten. Derfor indfører regeringen en statsgaranti på 70 procent af bankernes nye udlån til ’ellers sunde SMV’er’ i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af coronas-virus. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 procent.

Læs mere om Byggeri

12/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.