Aktuelle nyheder - Byggeri

Regeringen vil pålægge selvstændige en særskat på over 1200 kroner

Regeringen vil pålægge selvstændige en særskat på over 1200 kroner

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremlagt et forslag til en barselsfond for selvstændige

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christians borg

Efter de gældende regler findes der ikke en barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan få kompensation for manglende indtægt under barsel, der er større end den maksimale dagpengesats efter Barselslovens regler. Det gælder uanset, hvor stor arbejdsfortjenesten ved virksomheden er.

Det foreslås nu, at anvendelsesområdet for lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked udvides til at omfatte selvstændigt erhvervsdrivende, så selvstændigt erhvervsdrivende får mulighed for kompensation under barselsorlov ud over den kompensation, som de almindelige barselsdagpenge udgør.

Yderligere kompensation skal være selvfinansierende
Ifølge forslaget kommer den yderligere kompensation til at ’afhjælpe nogle af de økonomiske udfordringer, som mange selvstændige oplever, når de holder barsels- og forældreorlov’. Det gælder eksempelvis udgifter til leje af erhvervslokaler og forsikring samt eventuelle lønudgifter til vikar.

Det understreges dog, at barselsudligningsordningen skal være selvfinansierende, så udbetaling af refusion til private arbejdsgivere og kompensation til selvstændigt erhvervsdrivende samlet set finansieres af bidrag fra de private arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Det er IKKE en betingelse for modtagelse af kompensation, at der er indbetalt bidrag til ordningen. ’

Hovedbeskæftigelse som selvstændig
Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende opkræves et bidrag til barselsudligningsordningen, hvis den pågældende har selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et samlet resultat før renter, der overstiger maksimum for barselsdagpenge.

I 2020 svarer dette til et samlet resultat over 228.996 kroner før renter. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan være bidragspligtig, selv om pågældende samtidig er lønmodtager.
- Det afgørende er, om den selvstændige virksomhed er hovedbeskæftigelsen, hvilket betyder, at den pågældende ikke samtidig har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat i den selvstændige virksomhed, fremgår det af forslaget.

Obligatorisk bidrag på 1.225 kroner årligt
Bidraget til barselsudligningsordningen er obligatorisk, og det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag fastsættes til 1.225 kroner årligt.

Det svarer til bidraget, som private arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat.
Første opkrævning af bidraget fra selvstændigt erhvervsdrivende sker den 1. oktober 202, og det forventes, at barselsudligningsordningen vil tilskynde flere yngre kvinder til at starte selvstændig erhvervsvirksomhed, da de med ordningen får bedre vilkår under barsels- og forældreorlov.

Derudover forventes det, at ordningen vil tilskynde flere mandlige selvstændigt erhvervsdrivende til at tage mere forældreorlov, end det er tilfældet i dag.

Det forventes, at cirka 88.000 personer/virksomheder skal bidrage til ordningen, og at cirka 3.100 selvstændigt erhvervsdrivende hvert år får ret til kompensation fra Barsel.dk - heraf ca. 1500 kvinder og 1600 mænd, og der skal bruges 4-5 millioner kroner årligt i administration til at drive barselsudligningsordningen.

Læs mere om Byggeri

13/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.