left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Renovering af Gl. Lillebæltsbro blev 40 procent dyrere

Renovering af Gl. Lillebæltsbro blev 40 procent dyrere

Budgettet var sat til 97,9 millioner kroner, men regningen endte på 137,6 millioner kroner

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transportminister Benny Engelbrecht har måttet ansøge Folketingets Finansudvalg om yderligere 39,7 millioner kroner til hovedistandsættelsen og fornyelsen af vejbanen på Gl. Lillebæltsbro. Det fremgår at et indtil nu fortroligt stemplet aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

Fortroligheden skyldtes forhandlinger om kompensation til entreprenører, og at disse forhandlinger kunne påvirkes, hvis forhøjelsen af bevillingen til broen var offentligt tilgængelige.

Dyrere undersidebehandling
Den Gamle Lillebæltsbro har fået fornyet vejbanen med fjernelse af belægning og beskyttelsesbeton over den bærende vejbane samt fjernelse af fuger og fjernelse af hele kantbjælken over mod jernbanen.

- I april 2018 var der licitation på opgaven, som blev vundet af Arkil A/S til en pris, der var højere end forventet, men hvor projektøkonomien kunne holde sig indenfor projektets totaludgift. Særligt undersidebehandling af broen viste sig dyrere end forventet, oplyser transportministeren.

En væsentlig fordyrelse har også været en væsentlig forlængelse af den periode, hvor arbejdet skulle udføres af hensyn til støjen, som generede omgivelserne om natten.

Bevægelige fuger
Samtidig med de øvrige tilpasninger af projektet, er der i august 2018 indarbejdet ændringer i projektet, som forøger projektudgiften, men forbedrer reparationens holdbarhed, herunder en anden type af fugtmembran samt ændrede dilatationsfuger.

Det er de bevægelige fuger, som indbygges i broer og andre store konstruktioner for at muliggøre de bevægelser, som fremkaldes under de bærende elementers temperaturudvidelse og -sammentrækning.


Beskæftigelsesprojekt

Den Gamle Lillebæltsbro er opført i årene 1930-1935 som et beskæftigelsesprojekt igangsat af daværende statsminister Stauning. Der var mange arbejdsløse i 1930'erne, og broen er stort set bygget alene med håndkraft. Mens broen blev bygget var 200-300 mand beskæftiget med arbejdet.

Allerede det første år, efter broen blev indviet, kørte der 533.000 motorkøretøjer over broen, der var hovedfærdselsåre mellem København og eksporthavnen i Esbjerg. 

 

Læs mere om Byggeri

10/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.