left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Årets Arne går til grøn ’byskov’Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen stod færdig januar 2019. Foto: Mikkel Eye.

Årets Arne går til grøn ’byskov’

Som det første byrum har skybrudsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen i København modtaget hovedprisen ved uddelingen af arkitekturprisen Årets Arne

Del artiklen på

Arkitektur - Byudvikling

Byens rum spiller en afgørende rolle ift. at løse udfordringer med skybrud, overophedning, luft- og støjforurening samt skabe steder, hvor vi kan mødes midt i byens travlhed.

Det er blevet bekræftet ved, at klimatilpasningsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen tildeltes prisen Årets Store Arne for at være et ambitiøst eksempel på et byrum, der skaber en sammenhæng mellem naturbaseret klimatilpasning og rekreative mødesteder for byens mennesker.

Københavns nye naturbaserede byrum er designet af SLA, der har anført et team bestående af Niras, Viatrafik og entreprenør Ebbe Dalsgaard for bygherren Københavns Kommune og HOFOR.

- Det er en stor ære at modtage Årets Store Arne blandt så kompetent et felt af nominerede kollegaer og kandidater. At vi modtager prisen, er en tilkendegivelse af, at byrum, ny natur og øget biodiversitet er en essentiel del af løsningen på de urbane udfordringer. At det er vores fagfæller, der peger på os som modtagere, er nok den største anerkendelse, man kan opnå, siger arkitekt MAA Stig L. Andersson, der er grundlægger og designdirektør i SLA.

Den arkitektoniske ide forrest
I begrundelsen lægger juryen bl.a. vægt på, at projektet griber fat i det meget aktuelle problem med konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig er Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen et tydeligt eksempel på, hvordan arkitekturen kan bidrage til en positiv udvikling af København og løse nogle af de udfordringer hovedstaden står over for.

- Igennem en udpræget tværfaglig tilgang har teamet formået at stille en arkitektonisk ide forrest i arbejdet med byens basale infrastruktur. Dermed er det lykkedes at fastholde dette alsidige projekt med utallige involverede aktører i en helhedstænkning, som trænger tydeligt igennem i det endelige værk, lyder det i dommerbetænkningen.

Livskvalitet for beboerne
Den vilde bynatur, der nu karakteriserer Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen, trækker inspiration fra naturområder som Utterslev Mose, Kongelunden og Amagerfælled. De mange nye træer, buske og planter er derfor alle arter, der allerede findes i København. Tilsammen indgår de i et netværk af grønne regnvandsbede, der er klar til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

- Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er et nybrud i byudvikling. Det er et holistisk greb, der samler en lang række funktioner såsom skybrudssikring og urban biodiversitet. Gennem vores naturbaserede designtilgang har vi transformeret 9000 m2 asfalt til ny natur. 586 nye træer - levende og døde - og et væld af nye plante- og dyrearter, der skaber reel oplevet livskvalitet for beboerne, fortæller Stig L. Andersson.

Forbindelse mellem menneske og natur
Hos SLA er man ikke i tvivl om, at bynatur er nøglen til at løse byens problemer - også når det kommer til at øge vores livskvalitet. Tegnestuen arbejder aktivt med at skabe sammenhæng mellem naturens helende kvaliteter og de mennesker, der bor i byen. Og det er en grundtanke, der ses tydeligt i arbejdet med Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen.

- I designet af den nye natur bruger vi økosystemtjenester til ikke blot at sikre byen mod oversvømmelser efter skybrud, rense den forurenede luft, forbedre mikroklimaet og give grobund for nye sociale naboskaber. Vi skaber også en helt nye oplevelse af, hvad det vil sige at bo og leve i en by. Der opstår en ny æstetisk forbindelse mellem menneske og natur. En forbindelse, som alt for mange har mistet i byen i dag, og som flere og flere søger, siger Stig L. Andersson.

Årets Store Arne uddeles hvert år af Arkitektforeningen København. Prisen gives til det projekt, der har hævet den arkitektoniske barre mest det forgangne år.

-kj

Læs mere om Byggeri

6/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.