Aktuelle nyheder - Byggeri

Sallingsundbroen gennemgår omfattende vedligeholdelse

Sallingsundbroen gennemgår omfattende vedligeholdelse

Transportminister Benny Engelbrecht har søgt Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at Vejdirektoratet igangsætter vedligeholdsarbejder på Sallingsundbroen. Projektets forventede totaludgift udgør 139,7 millioner kroner.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Broen blev indviet i 1978 og har dermed nået en alder, hvor det vurderes, at der er behov for større vedligeholdsarbejder for at sikre den fortsatte trafiksikkerhed og funktion.

Projektet omfatter dels ny fugtisolering og belægninger på bropladen, dels nye fuger i bropladen og dels nye autoværn/rækværker og vindskærme

Projektet er for at begrænse trafikantgenerne mest muligt planlagt til gennemførelse i 3 etaper fordelt på årene 2020–2022. Hver etape forløber de pågældende år i perioden marts–oktober, fordi de pågældende arbejder vanskeligt lader sig gennemføre i vinterperioden.

Trafikken opretholdes
Etapeopdelingen sikrer, at trafikken kan opretholdes i hele perioden således, at langt hovedparten af trafikanterne vil opleve begrænsede gener – primært i form af en generel hastighedsnedsættelse fra 80 km/t til 50 km/t samt en kortere strækning med signalregulering.

For meget brede køretøjer - primært landbrugskøretøjer med bredde op til cirka 3,9 meter - vil passage kun være mulig to gange i døgnet, henholdsvis morgen og aften uden for myldretiderne.

Nedbrydning af asfaltbelægning
Vejdirektoratet har observeret en begyndende nedbrydning af den overliggende asfaltbelægning, der betyder, at vand og tøsalte trænger igennem fuger og belægning, hvilket giver en risiko for nedbrydning af beton og armering.

Forundersøgelser har vist, at betonen er potentielt følsom over for sådanne påvirkninger, men at omfanget af sådanne skader på nuværende tidspunkt vurderes at være lavt. Udskiftning af fugtisolering betyder, at beton og armering i brodækket er effektivt beskyttet de kommende 50-60 år.

Udskiftningen af fuger er nødvendig, fordi de eksisterende fuger nogle steder er utætte, ligesom det kan konstateres, at nogle af fugerne er begyndt at ruste.
Der har de senere år i flere tilfælde været udført reparationer af fugerne for at sikre deres fortsatte funktion, men deres levetid er generelt udløbet.

Forstærkning af spunsvæg
Samtidig beder transportministeren om cirka 50 millioner kroner til forstærkning af spunsvæggen langs Helsingørmotorvejen ved Dyssegårdsvej i Gentofte med nye jordankre. Helsingørmotorvejen ligger på den pågældende del af strækningen på en dæmning med spunsvægge på begge sider.

Opfølgende eftersyn har vist, at ankrene er under fortsat nedbrydning, og at forstærkningen på den sidste del omkring Dyssegårdsvej derfor skal udføres nu. En fornyelse med nye jordankre vil sikre trafikafviklingen på Helsingørmotorvejen mod pludselige, akutte og langvarige indskrænkninger i trafikafviklingen.

Projektet forventes at forlænge holdbarheden af spunsvæggen langs Helsingørmotorvejen ved Dyssegårdsvej med minimum 50 år.

Læs mere om Byggeri

8/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.