Aktuelle nyheder - Byggeri

Samme frekvens for arbejdsskader hos udenlandske pg danske ansatteLars_Boje_Mathiesen (NB) (Foto:Steen Brogaard)

Samme frekvens for arbejdsskader hos udenlandske pg danske ansatte

Begrebet ’arbejdsskader’ omfatter såvel arbejdsulykker som erhvervssygdomme.

Del artiklen på

Politik - Erhverv

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige har spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, om der forefindes tal på, hvor stor en andel af de arbejdsskader, der sker årligt, som sker blandt udenlandske arbejdstagere?

Samtidig ville han vide, om man, hvis andelen er stor, kan målrette de initiativer, der foretages for at forbedre arbejdsmiljøet for denne gruppe.

Ministeren slår fast, at Arbejdstilsynet på nuværende tidspunkt ikke har ’konsoliderede, opdaterede data’ om anmeldte erhvervssygdomme:

- Arbejdstilsynet arbejder på at kunne offentliggøre tal for anmeldte erhvervssygdomme, hvor også fordeling på statsborgerskab vil fremgå, svarer beskæftigelsesministeren.

Ulykkesincidens
På baggrund af tilgængelige data kan det ifølge Peter Hummelgaard ses, at den samlede ’ulykkesincidens’ i perioden 2016-2018 for tilskadekomne med andet statsborgerskab end dansk er 151 ulykker pr. 10.000 beskæftigede.

’Ulykkesincidensen’ for hele arbejdsmarkedet var i samme periode nøjagtigt samme antalpr. 10.000 beskæftigede.

’Ulykkesincidensen’ er et forholdstal, der sætter antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede.

Usikkerhed
Ministeren konkluderer på den baggrund, at forekomsten af ulykker for udenlandske statsborgere, beregnet på baggrund af tilgængelige data, svarer til forekomsten af ulykker på arbejdsmarkedet generelt.

Han bemærker dog, at de anvendte beskæftigelsestal til beregningerne stammer fra forskellige kilder, hvorfor sammenligningen dog er behæftet med en vis usikkerhed.

- Det bemærkes endvidere, at der generelt kan være usikkerhed forbundet med tallene grundet mulig underanmeldelse, hvilket betyder, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt til Arbejdstilsynet, noterer beskæftigelsesministeren.

Fælles kommunikationskampagne
Det er arbejdsgivernes pligt at anmelde arbejdsulykker, og Arbejdstilsynet lancerede sammen med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en ny og forbedret udgave af anmeldesystemet EASY, som gjorde det lettere at anmelde arbejdsulykker.

Samtidig gennemførte Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter en fælles kommunikationskampagne med det formål at få flere ulykker anmeldt.

For yderligere at lette anmeldelsesprocessen for udenlandske virksomheder er EASY i 2020 endvidere oversat til engelsk.

Stor bevilling til indsats mod social dumping
Ifølge Peter Hummelgaard har Arbejdstilsynet et generelt fokus på udenlandske arbejdstageres arbejdsmiljø gennem indsatsen mod social dumping.

Den indsats omfatter både det fælles myndighedssamarbejde med Skattestyrelsen og politiet og Arbejdstilsynets egen indsats mod social dumping.

Bevillingen til Arbejdstilsynets indsats mod social dumping er cirka 100 millioner kroner årligt i perioden 2020 til 2022, hvilket er det højeste niveau nogensinde.

Arbejdstilsynet står også for kontrol med virksomhedernes anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), og Arbejdstilsynet indberetter til de andre myndigheder ved mistanke om eksempelvis illegal arbejdskraft eller anden regelovertrædelse.

Læs mere om Byggeri

30/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.