Aktuelle nyheder - Byggeri

Se nu at få fingeren ud…Der ligger mange grydeklare vejprojekter og venter, men transportministeren er handlingslammet

Se nu at få fingeren ud…

Det glæder direktør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) at læse på BygTek.dk, at Venstre er parate med en plan for at sætte gang i infrastrukturinvesteringer.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Han har selv i april måned sendt transportminister Benny Engelbrecht en opfordring til, at infrastrukturinvesteringer med bred politisk opbakning bør igangsættes hurtigst muligt, og gerne samtidig med, at der tages fat på forhandlinger om et ”grønt mobilitetsforlig”.

De nyeste branchetal viser en faktisk tilbagegang i infrastrukturprojekter - målt som et fald i rådgiver- og ingeniørvirksomhedernes infrastrukturomsætning på cirka 150 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 2018 – og det til trods for en vækst i den samlede omsætning på fire procent – svarende til et plus på 575 millioner kroner.

Målrettet løft
Det er FRI’s vurdering, at der samtidig med den begyndende genåbning af Danmark er et ekstraordinært behov for at igangsætte tiltag, som er målrettet et løft af transportinfrastrukturen:

- Det er vigtigt for at understøtte den langsigtede og bæredygtige vækst i Danmark. Samtidig vil en hurtig igangsætning af nye infrastrukturprojekter være med til at skabe en efterspørgsel, som vil mindske konsekvenserne af coronakrisen i Danmark. De rådgiver- og ingeniørvirksomheder, som arbejder med mobilitet og transportinfrastruktur, står lige nu i en særligt udfordret situation på grund af særligt to forhold. For det første det nuværende infrastrukturforlig der udløber ved udgangen af 2020, og dermed er virksomhedernes ’opgavepipeline’ begrænset. For det andet begrænser corona krisen ikke bare efterspørgslen i Danmark, men også efterspørgslen i udlandet, siger Henrik Garver.

Se nu at komme igang
FRI foreslår derfor i lyset af coronakrisen, at der sideløbende med forhandlingerne om det næste infrastrukturforlig, hurtigst muligt igangsættes en række konkrete anlægsprojekter, hvor der allerede er bred politisk opbakning.

- Projekterne skaber økonomisk aktivitet her og nu og understøtter dermed beskæftigelsen. Samtidig vil det bidrage til at løse en række helt konkrete infrastrukturbehov, som under alle omstændigheder skal håndteres i de kommende år, siger FRI’s direktør til BygTek.

12 gode forslag
FRI peger på tolv konkrete projekter, der kan igangsættes inden for en kort tidshorisont:

- Hastighedsopgradering Ringsted-Odense

- Ny anlægsplan for jernbanen

- Udvidelse af E20 Fredericia-Kolding

- Udvidelse af E45, etaper mellem Randers & Vejle, Skanderborg & Vejle og Aarhus S & Aarhus N

- Hillerødmotorvejen inklusive udvidelse mellem M3 og Ring 4

- Frederikssundsmotorvejen

- Vendespor ved Carlsberg Station

- E20 syd mod Odense

- Kalundborgmotorvejen

- Næstved-Rønnede

- Tredje Limfjordsforbindelse

- Øget kapacitet på Øresundsbanen

Dertil kommer opgradering/udvidelse af cykelstier i bycentre - alle byer med mere end 15.000 indbyggere - med plads til flere cykler og hurtigere kørende elcykler, samt udvidelser/etableringer af supercykelstier målrettet pendlere med pendlerafstand på 10-15 kilometer i landets hovedbyer


Læs mere om Byggeri

8/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.