Aktuelle nyheder - Byggeri

Se til venstre – der er en svenskerPå den anden side af Øresundsbroen fokuseres der mere på væksten end i Danmark (Foto: Sund & Bælt)

Se til venstre – der er en svensker

Det kan godt være, at Sverige, når det gælder coronabekæmpelse, har benyttet sig af ’laissez-faire” metoden, men når det gælder at skabe økonomisk vækst, er der ’andre boller på suppen’.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den socialdemokratiske, svenske regering har fremlagt et budgetforslag, der i langt højere grad fokuserer på væksten og forholdene for erhvervslivet, end det skete i Danmark for tre uger siden. Det fortæller skatteøkonom i DI, Bo Sandberg til BygTek.

- Det er et ambitiøst finanslovsforslag, som den svenske socialdemokratiske regering netop har fremlagt med støtte fra Centerpartiet og De Liberale. Økonomien stimuleres med 105 milliarder kroner– alene i 2021 er der forslag om skattelettelser for cirka 28½ milliarder svenske kroner, siger skatteøkonomen.

Lavere arbejdsgiverafgift
Blandt andet vil den svenske regering sænke den særlige svenske arbejdsgiverafgift med 7,5 milliarder kroner målrettet de 19-23 årige, der enten er i fast job eller i praktik.

Indkomstskatter sænkes med cirka 7,3 milliarder kroner i 2021, og der foreslås en ekstraordinær skattelettelse for investeringer på 5,5 milliarder kroner:

- Det svenske finanslovsforslag er ret inspirerende, og man kan kun give opfordringen – ’se til venstre, der er en svensker’ – til vores danske regering, siger Bo Sandberg.

Lavere indkomstskatter for alle
Udover sænkede indkomstskatter for alle aldersgrupper er der andre erhvervs- og vækstvenlige tiltag, og her peger Bo Sandberg især på en skattelettelse for investeringer i maskiner og inventar for 5,5 milliarder kroner i 2021:

- Her mangler vi i Danmark fortsat at se resultatet af den analyse af vores afskrivningsregler, som blev sat i gang som en del af den daværende VLAK-regerings digitaliseringsstrategi, siger Bo Sandberg.

50 procent bedre håndværkerfradrag
Samtidig udbygger Sverige endnu engang sit succesfulde håndværker- og servicefradrag.

Denne gang med tre forbedringer.

Det årlige maksimale beløb foreslås hævet fra 50.000 til 75.000 kroner pr. person pr. år. Det fremgår endnu ikke helt klart, om det hævede loft kun gælder servicedelen, RUT eller er et løft af det samlede fradragsloft i forhold til, at de nugældende. 50.000 kroner kan fordeles frit mellem de to fradragstyper, RUT og ROT

Broget buket af udvidelser
Det er især på servicedelen af det svenske fradrag, der foreslås udvidelser i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget:

- En noget broget, men ikke uinteressant buket af udvidelser, der i det små kan bidrage til et øget arbejdsudbud ved en bedre arbejdsdeling, så fuldtidsarbejdende ikke skal bruge kostbar tid på gør-det-selv. Det gælder eksempelvis Hjælp til vask ved møntvaskerier inklusiv transport af vasketøjet + møblering af bolig inklusiv montering af møbler (det er jo i IKEA's hjemland)+ transport af bohave til genbrugsbutikker, loppemarkeder og opmagasinering, hvor effekterne kan komme til gavn som genbrug, fortæller DI’s skatteøkonom.

Nyt fradrag for grønne investeringer
På håndværksdelen er der ét enkelt primært forslag om udvidelse i form af et helt nyt fradrag for grønne investeringer, når privatpersoner investerer i grøn teknik som solceller, lagring af egenproduceret el samt ladestandere til el-køretøjer:

- Fradraget er særskilt, men fungerer ligesom RUT- og ROT-fradraget, om end kun med en støtteprocent på 15 for solceller, men 50 procent for lagret elenergi og ladestandere - op til et maksimum på 50.000 kroner pr. person pr. år. Men hvis nu den hævede grænse fra 50.000 til 75.000 kroner - som i dag - kommer til at gælde generelt for både service- og håndværksarbejde, så får det naturligvis også markant positiv effekt på bygge- og renoveringsaktiviteten, mener Bo Sandberg.

Langt bedre svensk håndværkerfradrag
I alt foreslås der forbedringer for håndværks- og servicefradraget for knap ½ milliard svenske kroner fordelt på 200 millioner til det nye fradrag for grønne investeringer og 270 millioner til det udvidede servicefradrag (RUT):

- Det skal ses i sammenhæng med at de svenske ordninger tilsammen i forvejen koster 14,4 milliarder kroner (2018-tal), mens den seneste opgørelse af det danske håndværkerfradrag er, at det – efter adfærd og tilbageløb – koster noget mere beskedne cirka 480 millioner danske - kroner alt inklusive, siger Bo Sandberg.

Sverige sænker selskabsskatten
Der er også klare lighedspunkter mellem det svenske og danske finanslovsforslag. Dels en række coronatiltag, men også en stigende skat på finanssektoren, som dog i Sverige sker med henvisning til at modgå risici i det finansielle system:

- Ikke som i Danmark med en noget tåget henvisning til ’samfundsansvar’. I begge tilfælde foreslås de først at træde i kraft i 2023, siger skatteøkonomen. På selskabsskatteområdet er der den væsentlige forskel, at Sverige både sænker satsen – som længe planlagt fra 21,4 procent til 20,6 procent i 2021 – og derudover letter erhvervslivets vilkår via de såkaldte forsknings- og udviklingsfradrag:

- I Danmark gør vi også en del af sidstnævnte, men er håndsky overfor at sænke selve selskabsskattesatsen, som ellers vil være et særdeles effektivt og ikke-forvridende vækstredskab, slutter Bo Sandberg.

Læs mere om Byggeri

22/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.