Aktuelle nyheder - Byggeri

Sjællands Odde vraget til Kattegatforbindelse

Sjællands Odde vraget til Kattegatforbindelse

Arbejdet med at analysere mulige løsningsmodeller for en Kattegatforbindelse fra Sjællands Odde med landfæste i Jylland (kyst-kyst) er nu afsluttet.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er i den første fase, som netop er afsluttet, alene set på kyst-til-kyst løsninger, mens analyser af landanlæg i Jylland og på Sjælland først igangsættes, når resultaterne af analyserne af kyst til kyst var kendt.

Der er undersøgt i alt 10 korridorer, og resultatet af analyserne viser, at der er en række udfordringer ved at anlægge en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde:

For mange risici
- De trafikale beregninger viser, at en ren vejforbindelse ikke lever op til kommissoriets målsætninger om størst mulige tidsbesparelser for rejsende og om at være til gavn for flest mulige brugere, sammenlignet med korridorer via Samsø, konkluderes det blandt andet.

- Forsvarets anvendelse af – og interesser i – det militære øvelsesområde omkring Sjællands Odde er vanskeligt at forene med opførelsen af en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde.

- Analysen viser endvidere, at de store åbne havområder mellem Sjællands Odde og den jyske kyst er problematiske i forhold til at afværge risikoen for skibsstød imod en brokonstruktion, samt at kunne afvikle skibstrafikken sikkert omkring en Kattegatforbindelsen

Slut med Sjællands Odde
Alle løsninger har så store anlægsomkostninger, at de vil få en negativ samfundsøkonomi og lever derfor efter Sund & Bælts vurdering ikke op til kommissoriets formål om at være ’økonomisk sammenhængende’.

- Det er på den baggrund besluttet, at der ikke arbejdes videre med løsninger via Sjællands Odde i denne forundersøgelse, lyder det fra Sund&Bælt.

Læs mere om Byggeri

19/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.