Aktuelle nyheder - Byggeri

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Sønderlemmende kritik af ny Huseftersynsordnig

Både arkitekter og advokater advarer mod negative konsekvenser. Danske Arkitektvirksomheder mener direkte, at loven baseres på Ankenævnet fra Forsikring, der ikke har nogen kompetencer på området

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det fremgår af et brev til Folketingets Boligudvalg, at Danske Arkitektvirksomheder siden oktober 2018 gentagne gange har peget på de for både forbrugerne og for de bygningssagkyndige negative juridiske konsekvenser af den nye karakterskala:

Det er sket både i forhold til Sikkerhedsstyrelsen, til Erhvervsministeriet, Erhvervsministeren og Justitsministeriet. Problemet er desuden fremført ved adskillige møder i Følgegruppen for Huseftersyn, som ledes af Sikkerhedsstyrelsen.

- Vi har hver gang bedt om en uafhængig juridisk vurdering af konsekvenserne af ændringerne, der efter Danske Arkitektvirksomheders opfattelse tvinger de beskikkede bygningssagkyndige ud i et valg mellem enten at påtage sig en enorm risiko på et grundlag for ansvar for risici, som på ingen måde kan belyses, eller at vælge de mest alvorlige risikokategorier i karakterskalaen, hvilket vil medføre at ejerskifteforsikringsselskabet fraskriver sig ansvaret, oplyser Danske Arkitektvirksomheder.

Den perfekte cirkelslutning
Der er ifølge brevet ’på intet tidspunkt, trods påstande om det modsatte, foretaget en ekstern professionel vurdering af ændringens betydning for de bygningssagkyndiges ansvar’:

- Sikkerhedsstyrelsen baserer sine vurderinger på udtalelser fra Ankenævnet fra Forsikring. Ankenævnet beskæftiger sig kun med forbrugernes forsikring, men ikke med professionelt ansvar hos de bygningssagkyndige og har ingen kompetencer på dette område. Alligevel bruges Ankenævnet som dokumentation for styrelsens påstande. Erhvervsministeriet tager blot styrelsens påstande til efterretning, hvorved den perfekte cirkelslutning er etableret uden problemet er løst. Resultatet er bortfald af den professionelle faglige vurdering som skal danne grundlag for både huskøbers og forsikringsselskabets vurderinger og samtidigt bortfald af den forbrugerbeskyttelse, som er grundlaget for hele ordningen. Det kan ingen være interesseret i, slutter henvendelsen fra Danske Arkitektvirksomheder.

Boligadvokater følger op på kritikken
Også Danske BOLIGadvokater er stærkt kritiske over for det nye system. I en henvendelse til Folketinget slår de fast, at de har ingen egeninteresse i forhold til ændringerne, da deres arbejde i form af rådgivning til boligkøberne ikke ændres:

- Men vi er alvorlig bekymret for forbrugernes retsstilling og ordningens praktiske gennemslagskraft. Herunder at ændringerne kan resultere i flere klagesager og retssager mellem købere og sælgere og mellem køberne og de bygningssagkyndige. Tryghed i ordningen er alt afgørende, understreges det.

Ifølge Danske BOLIGadvokater har den nye lovgivning betydet juridiske ændringer i forhold til skadesbegreberne og vurderingssystemet, som giver en helt ny juridisk retsstilling for forbrugeren, hvor konsekvenserne ikke er undersøgt tilstrækkeligt.

Vil beskytte sig selv
Det noteres, at boligkøberen opnår en dårligere forsikringsdækning end i den nuværende ordning:

- Derudover er vi bekymret for, at ændringerne i skadesbegreberne, med gul og rød markering, kan få den konsekvens, at den bygningssagkyndige vælger rød markering for at beskytte sig selv. Målsætningen for ordningen skal være, at huset beskrives så præcist og rigtig som muligt, mener Danske BOLIGadvokater.

Læs mere om Byggeri

10/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.