Aktuelle nyheder - Byggeri

Snyderne, svindlerne og kriminelle vinder opgaverne

Snyderne, svindlerne og kriminelle vinder opgaverne

BATkartellets sekretariatschef, Gunde Odgaard, advarer om, at udkast til ny Udbudslov ikke bidrager til kampen m od social dumping og arbejdskriminalitet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Bygge- Anlæg og Trækartellet rejser i sit høringssvar i forhold til revideringen af Udbudsloven en meget kraftig kritik af, at udkastet ’på ingen måde lever op til BAT’s forventninger, når det gælder kampen mod social dumping, arbejdskriminalitet og for at opfylde ”Samfundskontrakten” og sikre ordentlighed i bygge- og anlægsbranchen’.

BAT’s sekretaiatschef, Gunde Odgaard skriver blandt andet i hæørinsghsvaret:

- Vi har igennem flere år påpeget de uhyrligheder, der foregår. Udbudsloven skal derfor være en sorteringsmekanisme og et effektivt første livtag med den type virksomheder, som vi ikke ønsker på det danske arbejdsmarked. Sådan er det bare ikke i dag, og sådan bliver det desværre heller ikke, med det forslag der nu foreligger, konstaterer han.

Stærke konkrete krav
Udbudsloven skal efter BAT’s opfattelse opstille ’stærke, konkrete krav, kræve dokumentation, kontrollere og sanktionere uønsket adfærd:

- Som minimum burde Udbudsloven afspejle den allerede eksisterende ’bedste praksis’ i forhold til arbejds-, lærlinge- og arbejdsmiljøklausuler og i forhold til kontrol og sanktioner. Hvorfor kodificerer vi som minimum ikke den allerede eksisterende ’bedste praksis’ i den reviderede Udbudslov og dermed skabe et grundlag for, at alle offentlige og almene bygherrer opererer på samme måde, lyder BAT-budskabet.

Forråelse på arbejdsmarkedet
Gunde Odgaard peger videre på, at advarer om, at BAT gentagne gange har gjort opmærksom på ’den forråelse, der foregår på vores arbejdsmarked og de direkte kriminelle aktiviteter, der foregår på og omkring offentlige byggerier og anlægsopgaver’:

- BAT har desuden påpeget, hvorfor offentlige bygge- og anlægsopgaver hverken kan holde budgetter, tidsplaner eller blive bygget og opført i en bare nogenlunde ordentlig kvalitet. Stort set intet af dette er med i udkastet til Udbudsloven, skriver Gunde Odgaard.

Totaløkonomisk perspektiv
Samtidig gør BAT opmærksom på, at laveste pris fortsat er langt den væsentligste tildelingsfaktor i Udbudsloven.

Fra BAT ser hellere, at ’pris’ ses i et totaløkonomisk perspektiv, og derfor ikke alene i forhold til opførelsesomkostninger, men også i forhold til kvalitet (holdbarhed), drift og vedligehold:

- Det er ikke ligegyldigt hvilke materialevalg, der foretages, og hvilken byggemetode der vælges. På engelsk har man et begreb, der hedder – ’Penny wise but pound foolish’. På dansk ’sparer man på skillingerne, mens man lader dalerne rulle. Men det er desværre den måde hvorpå ’pris’ virker som tildelingskriterie af offentlige bygge- og anlægsopgaver, mener BAT.

Fjerner fri konkurrence
Ifølge Gunde Odgaard er den måde, ’prisen’ indgår på i øjeblikket, desuden med til at fjerne den fri konkurrence, fordi konkurrencen ikke er fair:

- De virksomheder der vil overtræde flest love, regler og aftaler vinder stort set altid opgaverne. Uden at det har nævneværdige konsekvenser! Fair konkurrence er en grundforudsætning for fri konkurrence. De ordentlige virksomheder, der overholder love, aftaler og regler, vinder ikke opgaverne. Måske Konkurrencestyrelsen og ministeriet skulle genbesøge litteraturen i forhold til fair konkurrence som forudsætning for fri konkurrence. Dem der vinder opgaverne, er dem, der snyder, svindler og begår kriminalitet, mener Gunde Odgaard.

Ligger som de har redt
Han efterlyser, at staten, regionerne og kommuner ’kigger indad’ og lærer af de ekstremt mange problematiske byggerier, de er bygherrer for:

- Man kan passende begynde med Storstrømsbroen, Metrobyggeriet, Bohr-bygningen og alle sygehusbyggerierne for at gøre sig begreb om dårligt arbejdsmiljø, fagretlige sager, ulovligheder, tidsplaner der skrider, dårlig kvalitet, budgetter der ikke holder, efterfølgende ekstra omkostninger til drift og vedligehold med meget mere! Ville nogen privat bygherre udbyde på samme måde, som det offentlige? Det korte svar er - aldrig nogensinde. Offentlige bygherrer ligger desværre oftest, som de har redt. Men det gør de på grund af en udbudslovgivning, som ikke følger med den tid, vi lever i, og heller ikke forholder sig til, hvordan forretningsmodellerne er for de virksomheder, der nu byder ind på offentlige bygge- og anlægsopgaver i Danmark, mener BAT’s sekretariatschef.

Griner af den danske model
Han advarer direkte om, at den de udenlandske entreprenørkoncerner direkte griner af tillidsbaserede model, vi hylder i Danmark:

- Offentlige bygherrer har ikke de nødvendige redskaber, de nødvendige kompetencer og de nødvendige magtmidler til at sikre, at den byggeproces, som de er ejer af og ansvarlig for, kommer til at forløbe tilfredsstillende! Ikke mindst i prækvalificeringen er det vigtigt at tage højde for, at virksomhederne skal kunne og ville opfylde klausulkrav, lovgivningen og kollektive aftaler. Udbudsloven bliver som den ser ud i udkastet desværre ikke nogen hjælp hertil, lyder konklusionen.

 

Læs mere om Byggeri

11/5 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.