Aktuelle nyheder - Byggeri

Solrød til kamp mod klimaforandringerMed udgangspunkt i oversvømmelsesrisikoen fra havet har Solrød Kommune udarbejdet en samlet plan for højvandssikring

Solrød til kamp mod klimaforandringer

Projektet giver flere end 1200 ejendomme beskyttelse mod vandstigninger eller andre fordele af kystsikringen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Køge Bugt er udpeget som nationalt risikoområde for oversvømmelse, og på den baggrund har Solrød Kommune valgt arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco til at kystsikre de truede områder, der strækker over boligområder på tværs af hele kommunen.

Projektet betyder, at flere end 1200 ejendomme opnår beskyttelse eller anden fordel af kystsikringsinitiativerne:

- Sweco er blevet valgt, fordi de præsenterede en alternativ og attraktiv tilgang til at løse opgaven baseret på den nyeste viden inden for klimatilpasning. Projektet indebærer specialdesignede sluseløsninger til Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å og terrænforhøjning ved Holmehusvej, så der opnås et ensartet sikringsniveau for hele området, Solrød Kommunes miljøchef Lotte Lodbjerg Kjær.

EU-direktiv
EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen.

På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser.

Udpegningen betød, at Solrød Kommune skulle udarbejde en risikostyringsplan med angivelse

af et fremtidigt ønsket sikringsniveau for kystsikring og med angivelse af mulige indsatser.

Integreret i omgivelserne

Sweco designer sluseløsningerne, så de bliver integrerede i omgivelserne, og anlægsarbejdet udføres, så det er til mindst mulig gene for natur og samfund.

Sweco bruger deres erfaringer inden for klimatilpasning og kystbeskyttelse med en detailprojektering af sluseløsningerne og vandhåndtering i form af kvalificeret viden om fremtidens stormfloder og vandmængder og brug af relevante værktøjer til vurdering af oversvømmelse.

Byrådet godkendte i slutningen af november sidste år etablering af kystsikring med tilhørende miljøvurdering og fordeling af udgifterne mellem kommunen og grundejerne.

Billedtekst

Læs mere om Byggeri

12/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.