Aktuelle nyheder - Byggeri

Spektakulært nyt kompleks på RigshospitaletFor at tilpasse sig det omkringliggende byrum er Nordfløjen skaleret ned fra nordvest mod sydøst. Foto: Adam Mørk.

Spektakulært nyt kompleks på Rigshospitalet

Nordfløjen er udformet med et originalt og skarpt blik for patienttrivsel og heling, sundhedspersonalets behov og fremtidens hospitalsfunktioner

Del artiklen på

Målet med Nordfløjen på Rigshospitalet har været at skabe et byggeri, der fremmer helingsprocessen hos det enkelte menneske og samtidig optimerer effektiviteten og funktionaliteten til glæde for hospitalets personale og patienter.

Nordfløjens ca. 54.000 m2 er fordelt på syv etager og rummer i alt 209 sengestuer – heraf 196 enestuer med eget bad og toilet – 33 operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt optimale rammer til forskning.

Udformningen og indretningen af det markante byggeri er resultatet af et tæt samarbejde mellem Link arkitektur, 3XN arkitekter og ingeniørvirksomheden Sweco. Desuden har landskabsarkitekterne Kristine Jensens Tegnestue og den tyske arkitektvirksomhed Nickl & Partner været samarbejdspartnere på byggeriet.

Zig-zag-form inspireret af kardiogram
Nordfløjens centrale arkitektoniske greb er en zig-zag-form inspireret af et kardiogram, der gennemskæres af én hovedfærdselsåre. Denne struktur gør det muligt for sundhedspersonalet at bevæge sig hurtigt fra A til B, samtidig med at stillezoner og sengestuer er placeret, så de er trukket tilbage fra hovedfærdselsåren og ikke forstyrres af uvedkommende gennemgang.

Dermed tjener zig-zag-formen flere formål: Den optimerer dels hospitalets flow ved at lette sundhedspersonalets daglige arbejdsgange, samtidig med at strukturen værner om patienternes privatliv og restitution.

Grundtanke bag Nordfløjen har været at ramme et udtryk, der signalerer åbenhed, transparens, tryghed og humanisme og samtidig skabe en langtidsholdbar, fleksibel løsning, der kan leve og forme sig efter fremtidens udvikling inden for hospitalsdrift. Foto: Adam Mørk.

Nem orientering og synlig identitet
Placeringen af ambulatorier og sengeafsnit på tre etager bundet sammen af den gennemgående akse forløser et behov for multianvendelse og glidende overgange pa° tværs af funktionsafsnittene. Der er desuden sørget for optimale ankomstforhold for dagkirurgiske patienter, ligesom de præ-og postoperative områder er placeret, så de hænger sammen med operationsomra°derne.

To spiraltrapper og fire centrale elevatortårne forbinder etagerne fra det centrale fællesstrøg. Trapperne er placeret i åbne atrier, der bringer dagslys ind i bygningen fra oven og fra de store vinduespartier mod hver facade. Der er etableret fælles opholdsområder i forbindelse med trapperne på hver etage. For at gøre det nemmere at orientere sig har hver etage sin egen farve på gulvet, dørene og udvalgte vægge.

Stedspecifikke kunstværker af Olafur Eliasson, Malene Landgreen og Erik A. Frandsen bringer farve og liv ind i bygningen og nedtoner de sterile hospitalsomgivelser. Værkerne er placeret i atrierne, og giver rummene en stærk identitet, der er synlig såvel indefra som udefra. Dermed bliver disse rum tydelige pejlemærker, som gør det nemmere at orientere sig i bygningen.

Optimale betingelser for trivsel og restitution
Den helende arkitektur har været et styrende princip på alle niveauer. De åbne glaspartier lader dagslyset flyde ind i bygningen og skaber sammenhæng mellem bygningens indre og Fælledparkens grønne karakter.

De grønne omgivelser og de gennemlyste rum er tryghedsskabende og sætter ro og nærhed for den enkelte patient og de pårørende i centrum. Resultatet er et hospitalsbyggeri, hvor det ganske enkelt er rart at opholde sig, og hvor patienterne får optimale betingelser for trivsel og restitution.

Med Nordfløjens karakteristiske udformning udnyttes det naturlige dagslys maksimalt, hvilket medfører energibesparelser, da behovet for kunstig belysning minimeres.

Facaden er opført i lyse natursten, som får bygningen til at fremstå lys og venlig. Facetterne i facadeopbygningen skaber naturlig afskygning indadtil og tilfører facaden et levende udtryk, der ændrer sig henover døgnet. De lyse sten reflekterer de grønne omgivelser i Fælledparken.

-kj

Læs mere om Byggeri

22/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.