Aktuelle nyheder - Byggeri

Staten betaler entreprenørers el-forbrug på Femernforbindelsen

Staten betaler entreprenørers el-forbrug på Femernforbindelsen

Det gælder blandt andet til de 2.000-3.000 boliger, som over en otte årig periode skal rumme de mange byggearbejdere

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transportminister Benny Engelbrecht bekræfter i et svar til Folketingets Transportudvalg, at det bliver statens selskab Femern Link, der skal finansiere de enorme mængder el, der skal anvendes ved anlægget af Femernforbindelsen.

Det er Søren Søndergaard fra Enhedslisten, der har spurgt ministeren, om det er i overensstemmelse med regeringens målsætning om CO2-reduktion, at statens selskab tilbyder entreprenørerne ubegrænset og gratis el i forbindelse med Femern-projektet.

Det gælder blandt andet til ’arbejdercampen’, som over en otte årig periode skal rumme 2.000-3.000 boliger.

Samme resultat
Femern A/S oplyser ifølge Benny Engelbrecht, at betalingen for strømforbruget til anlægsarbejdet på Femern Bælt-tunnelen enten aftales i kontrakten mellem entreprenør og bygherre, eller det kan indgå som en udbudsbetingelse, at bygherren betaler for strømforbruget:

- Uanset hvilken af de to løsninger der vælges, vil Femern A/S som bygherre i sidste ende betale for strømforbruget på linje med udgifter til byggematerialer, maskiner mv. Femern A/S indgik i 2016 anlægskontrakter med de entreprenørkonsortier, der skal anlægge sænketunnelen. For arbejderne i selve produktionsområdet, der omfatter etablering af arbejdshavn, produktion af tunnelelementer mv., indgår entreprenørens betaling af strøm som en del af den samlede entreprisesum, oplyser transportministeren.

Sikkerhedsmæssige hensyn
Efter nedsænkning af tunnelelementerne i Femern Bælt skal der udføres en række arbejder i vej- og jernbanerørene, hvortil der skal etableres strømforsyning til blandt andet belysning, ventilation, drænpumper, affugtning og arbejdsredskaber:

- Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå konflikter mellem de forskellige udførende entreprenører vedrørende strømforbruget betaler Femern A/S for strømforsyningen til dette arbejde. Strømforsyningen til arbejdet i tunnelrørene er ikke ubegrænset, og Femern A/S har stillet krav i kontrakterne til den konkrete anvendelse af strømmen for at minimere CO2-udledningen fra anlægsarbejdet, hedder det videre i svaret til Transportudvalget.

Strenge krav om lavenergi
Det indgår i kontrakterne, at hovedentreprenørerne skal opføre beboelsesfaciliteter til tunnelarbejderne:

- Det er aftalt i kontrakterne, at Femern A/S betaler for strømforbruget i beboelsesområdet på en række betingelser. Med henblik på at sikre gode boligforhold for arbejderne og begrænse strømforbruget er der strenge krav i kontrakterne til boligerne, herunder krav om lavenergibebyggelse, isolering, opvarmningsform mv. Strømforbruget kan således reguleres på forskellige måder.”, slutter Benny Engelbrecht og oplyser, at den el, der anvendes i forbindelse med Femern Bælt-projektet, kommer fra det danske henholdsvis tyske elnet.

Læs mere om Byggeri

7/7 2020
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.