LCA
scroll
Staten hentede 94 milliarder kroner i selskabsskat i 2022Dansk Erhverv advarer mod forhastede konklusioner ud fra selskabsskattebetalingerne

Staten hentede 94 milliarder kroner i selskabsskat i 2022

Selskabsskattebetaling er offentlig. Selskaberne i ’Top 100’ står tilsammen for over halvdelen af den samlede selskabsskat

Af Dan Bjerring
Christiansborg

2022 var præget af mange store udfordringer. Krig i Europa, stigende energipriser og høj inflation skabte udfordringer for erhvervslivet. Alligevel kunne Skattestyrelsen opkræve samlet cirka 94 milliarder kroner i selskabsskat.

Ud af flere hundredetusinde selskaber i Danmark blev cirka 87.000 selskaber opkrævet selskabsskat af deres overskud.

Der er stor forskel på, hvor meget selskaber og koncerner betaler i selskabsskat. I 2022 stod de ti største betalere for cirka 28 procent af det samlede provenu.

Ser man på de 100 største betalere, har de tilsammen indbetalt over halvdelen af den samlede selskabsskat i 2022.

Forsigtig med hurtige konklusioner
Dansk Erhverv advarer dog i en kommentar om, at de åbne skattelister ikke viser virkeligheden:

- Det er meget positivt, at skatteminister Jeppe Bruus bruger lejligheden til at sige tak til erhvervslivet, som bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet. Men man skal være forsigtig med at drage hurtige konklusioner på baggrund af tallene.

- Overordnet set vedrører størstedelen formentligt overskud i udlandet, og så er tallene jo ikke et udtryk for, hvordan det går for dansk erhvervsliv lige her og nu, siger Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Helt forkert konklusion
Samtidig er der flere ting, man skal være opmærksom på, hvis man dykker ned i de åbne skattelister og gransker de enkelte virksomheder.

Ifølge Dansk Erhvervs skattechef kan man ikke ud fra listerne sige, om det går godt eller skidt for en bestemt virksomhed:

- En virksomhed, der har gang i omsætningen og er i rivende udvikling, kan meget vel betale en lav skat. Hvis den ekspanderer og investerer, så bliver overskuddet og dermed skattebetalingen lavere.

- Så selv om underholdningsværdien i forhold til at granske listerne måske kan være betydelig for nogle, så skal man indhente dybere viden, før man drager konklusioner.

- Det har også tidligere været antydet, at store og velkendte virksomheder med en lav skattebetaling ikke har helt rent mel i posen. Det vil ofte være den helt forkerte konklusion, siger Jacob Ravn.

5/2 2024