Aktuelle nyheder - Byggeri

Østlig Ringvej analyseret på kryds og tværs

Østlig Ringvej analyseret på kryds og tværs

Transportminister Benny Engelbrecht afviser, at der i analysen af et havnetunnelprojekt i København er udeladt væsentlige aspekter

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den østlige ringvej – også kaldet Havnetunnelprojektet – omkring København er rykket et skridt nærmere en realisering, og med det også en række kritiske spørgsmål fra Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested til transportminister Benny Engelbrecht.

Han beder blandt andet ministeren bekræfte, at forundersøgelsen af projektet ikke tager højde for Københavns Kommunes nye kommuneplan. Heri fastlægges det blandt andet, at nye byudviklingsområder skal være helt eller delvist bilfrie.

På den baggrund mener Henning Hyllested, at det må forventes, at det vil påvirke de fremskrevne trafiktal, som indgår i forundersøgelsen af Østlig Ringvej.

Antal biler er konstant
Men transportministeren afviser, at der skulle være et problem. Han oplyser, at forundersøgelsen er gennemført sideløbende med udarbejdelsen af ’Kommuneplan 2019’ og i tæt samarbejde med Københavns Kommune, som har bidraget til beregningsforudsætningerne

– herunder udvikling og placering af befolkning og arbejdspladser samt bilejerskab i København:

- Om det fremtidige bilejerskab er det eksempelvis forudsat, at antallet af biler i København er konstant fra 2025 til 2050, hvilket i sammenhæng med en stor befolkningsvækst betyder, at antallet af biler pr. 1.000 indbyggere er faldende i modsætning til resten af landet, hvor der forventes en stigning i bilejerskabet, oplyser Benny Engelbrecht.

Hyllested vil vente
Henning Hyllested mener i øvrigt, at Folketinget bør afvente at tage stilling til en anlægslov, før der er fastlagt en klimaplan og en grøn mobilitetsplan - herunder gennemført nye trafikberegninger og en undersøgelse af, om problemet med gennemkørende trafik i Indre By København kan løses på andre måder end med en havnetunnel.

- Før et forslag til anlægslov for Østlig Ringvej kan fremsættes for Folketinget skal der først gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet. I den forbindelse vil der skulle gennemføres nye trafikmodelberegninger med de forudsætninger, der til den tid må være de gældende, herunder de foreliggende beslutninger om ny infrastruktur, oplyser ministeren.

To forskellige projekter
Han understreger i øvrigt, at projektet om en Østlig Ringvej og gennemførelse af en trafiksaneringsplan for København i princippet er to forskellige projekter og to forskellige beslutninger:

- Ud over at bidrage til at fredeliggøre København har Østlig Ringvej i høj grad også har et regionalt perspektiv som en ny ringvej, der kan binde det overordnede vejnet sammen øst om København og øge mobiliteten i hovedstadsområdet. Det vil for eksempel være svært at lede mere trafik vest om København, hvor Motorring 3 allerede i dag er kritisk belastet og med begrænset mulighed for at kunne udvides på grund af. den omkringliggende by, oplyser Benny Engelbrecht.

Med og uden brugerbetaling
Han peger desuden på, at der i forundersøgelsen af Østlig Ringvej er scenarier ’både med og uden brugerbetaling’ samt med og uden samtidig gennemførelse af en trafiksaneringsplan i Københavns indre bydele:

- Den største reduktion af gennemkørende trafik mellem Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej og Amager - cirka 70 procent - opnås uden brugerbetaling, og den bliver kun lidt større, hvis der også gennemføres trafiksanering. I scenariet med brugerbetaling bliver reduktionen af gennemkørende trafik mindre - cirka 35 procent - uden trafiksanering og cirka 43 procent med trafiksanering. Udover den gennemkørende trafik til og fra Amager vil trafiksaneringen også påvirke en del trafik, som har ærinde i Københavns indre bydele med forsinkelser, omvejskørsel og merbelastning af området udenfor de indre bydele til følge, påpeger transportministeren.

Han noterer som afslutning, at en Østlig Ringvej - ud over at bidrage til at fredeliggøre København - i høj grad også har et regionalt perspektiv som en ny ringvej, der kan binde det overordnede vejnet sammen øst om København og øge mobiliteten i hovedstadsområdet.

Læs mere om Byggeri

28/9 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.