left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Store arbejdsmiljøbøder på Storstrømsbroen

Store arbejdsmiljøbøder på Storstrømsbroen

Medarbejdere på Storstrømsbroen har ifølge Arbejdstilsynet været i fare for alvorlige skader eller død

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Såvel transportminister Benny Engelbrecht som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har været i samråd i Folketingets Transportudvalg for at svare på et spørgsmål fra Enhedslistens arbejdsmiljøordfører Christian Juhl:

- Arbejdsforholdene på opførelsen af den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster er stadig ikke i orden. Arbejdstilsynet har reageret med hele 140 alvorlige påbud og forbud på det offentlige milliardbyggeri og betegnet arbejdsmiljøet som ’livsfarligt'.

Ifølge Arbejdstilsynets tilsynsførende, der har været på kontrolbesøg på Storstrømsbroen, har bygningsarbejdere blandt andet været i fare for 'død’, ’knoglebrud’ og ’amputering’. Senest har en række skadede medarbejdere fra brobyggeriet stillet sig frem og fortalt, at deres arbejdsulykker aldrig er blevet anmeldt til myndighederne - stik imod reglerne, påpeger han.

Hårdt og nedslidende arbejde
Han spørger på den baggrund blandt andet ministrene, hvad de mener om Arbejdsmiljøforholdene på byggeriet af Storstrømsbroen, hvilke konsekvenser det skal have, at Arbejdstilsynet kalder arbejdsmiljøet for livsfarligt, og om de har ministrene tillid til, at det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture kan gennemføre byggeriet forsvarligt.

Beskæftigelsesministeren konstaterede, at der er eksempler på uforsvarlige arbejdsforhold for lønmodtagere, der hver dag knokler med hårdt og nedslidende arbejde:

- Sådanne eksempler har vi desværre også set på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Byggeriet består af fire byggepladser og udvides snart til fem. Der var i slutningen af 2020 cirka 350 – 400 personer beskæftiget på byggeriet. Hver og én af dem skal selvfølgelig have ordentlige arbejdsforhold, sagde han blandt andet.

Skærpet tilsyn
Ministeren understregede, at det ikke er i orden, at medarbejdere sættes i farlige arbejdssituationer:

- På et stort byggeprojekt som Storstrømsbroen er det virksomhederne i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator, der skal sørge for, at arbejdet på byggeriet er sikkert. Arbejdstilsynets rolle er i den forbindelse at kontrollere, at arbejdsgiverne og bygherren løfter deres opgave forsvarligt. Virksomheder, der ikke overholder reglerne, vil blive mødt af reaktioner fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynets indsats på byggeriet af Storstrømsbroen udføres som led i det skærpede tilsyn med større infrastrukturprojekter, sagde han videre.

Positiv udvikling ikke fastholdt
Det skærpede tilsyn er tilpasset de særlige forhold ved store byggeprojekter, hvor der ofte er mange virksomheder til stede af forskellige nationaliteter, og hvor byggeriet har en høj kompleksitet.

Efter et samråd om samme emne i november 2019 om byggeprojektet blev der iværksat en række initiativer for at forbedre arbejdsmiljøforholdene på byggeriet:

- Arbejdstilsynet har oplyst mig om, at arbejdsmiljøforholdene i sommermånederne blev markant forbedret, idet Arbejdstilsynet ikke konstaterede overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i den periode. Desværre er den gode udvikling på byggeriet ikke fastholdt. Arbejdstilsynet har derfor igen intensiveret sin tilsynsindsats på byggepladsen og har desværre igen måttet afgive en del reaktioner om farligt arbejde, lød svaret.

Bøder fra 30.000 kroner til 87.500 kroner
Beskæftigelsesministeren pegede i øvrigt på, at Arbejdstilsynet ikke har vurderet og anvendt ordet ’livsfarligt om det generelle arbejdsmiljø på Storstrømsbyggeriet.

Arbejdstilsynet har dog givet en række forbud ved alvorlige overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, hvor medarbejdere i konkrete situationer vurderes at have været i fare for alvorlige skader eller død.

På Storstrømsbyggeriet har Arbejdstilsynet frem til 8. januar 2021 givet i alt 29 reaktioner, hvor det er vurderet, om der er grundlag for bødestraf for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven. Af disse er 15 sager afsluttet med en bøde. Af de resterende sager er syv henlagt, da der ikke var grundlag for bødestraf, og syv er fortsat i proces hos enten Arbejdstilsynet eller politiet.
Bødestørrelserne på Storstrømsbyggeriet varierer fra 30.000 kroner og op til 87.500 kroner. •

Ingen fælles metode for opgørelser
Ifølge transportminister Benny Engelbrecht ligger gennemsnittet for danske arbejdspladser på 23,5 ulykker pr. million arbejdstimer. Hvis det sammenlignes med Storstrømsbrobyggeriet, var der i 2019 11,4 ulykker pr. million arbejdstimer, som dermed er under landsgennemsnittet.

I 2020 var tallet højere, nemlig 21,2 ulykker pr. million arbejdstimer, men dog stadig under landsgennemsnittet for branchen.

Ministeren peger dog på, at der 'desværre ikke er en fælles metode for opgørelse af arbejdsulykker i branchen'.


Læs mere om Byggeri

27/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.