Aktuelle nyheder - Byggeri

Sætter gang i et af Danmarks største kystbeskyttelsesprojekterKøge Dige bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter med diger, mure, skots, sluser og mobile løsninger. Det forventes færdigt sidst i 2021 eller først i 2022. Foto: Niras

Sætter gang i et af Danmarks største kystbeskyttelsesprojekter

Det omfattende kystbeskyttelsesprojekt Køge Dige kommer til at beskytte over 19.000 borgere i de kystnære byområder langs den 11 km lange kystlinje i Køge Kommune

Del artiklen på

Samfund

Køge Bugt er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. På den baggrund har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelses-projekt kaldet Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras og landskabsarkitektfirmaet Lytt Architecture har i fællesskab vundet Køge Dige udbuddet. Udbuddet omfatter at udarbejde granskning og forundersøgelser, projektforslag, udbudsprojekt, EU-udbud, kontrahering og udførelse.

Køge Dige er ifølge Køge Kommune anslået til at koste i omegnen af 100 mio. kr., og projektet forventes at være færdiggjort sidst i 2021 eller først i 2022.

Med Køge Dige tager Køge Kommune, Niras og Lytt Architecture fat på et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. Projektet skal nu i gang med myndighedsfase, udbudsfase og entreprenørvalg.

Niras har tidligere udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet.

Ingeniørfirmaet har i forvejen været med til at påbegynde hele arbejdet, der danner grundlaget for Køge Dige. Således udarbejdede Niras’ eksperter i 2015 Idéprojektet for Køge Kommune med 10 forskellige løsninger, der førte videre til dispositionsfasen med en tidlig version af den højvandsbeskyttelse, som nu skal finjusteres og bygges.

Projektansvarlig og projekteringsleder er Christian Helledie, der er afdelingsleder for kystafdelingen i Niras, og samtidig en af de mest erfarne kystteknikere i Danmark.

Artiklen fortsætter under artiklen...
Køge Kommunes 11 km lange kystlinje fra Solrød i nord til Stevns i syd skal beskyttes imod stormfloder. Foto: Klar Forsyning

Køge Dige skal modvirke skader for milliarder
I takt med klimaændringer er der frygt for, at ekstremt vejr vil blive mere hyppigt, herunder de såkaldte perfekte storme, hvilket vil kunne få alvorlige konsekvenser for de kystnære områder i Køge Kommune.

Intentionen med Køge Dige projektet er at beskytte næsten hele Køges 11 Km kystlinje mod oversvømmelser.

Hvis Køge området rammes af oversvømmelser i stil med den store stormflod fra 1872, anslår man, at det ville kunne medføre skader for ca. 3-5 mia. kr., hvis Køge Dige ikke opføres.

Om Køge Dige
Køge Dige er et af Danmarks mest ambitiøse kystsikringsprojekter. Det har til formål at beskytte boliger for omkring 16.000 mennesker samt erhverv og værdier for mindst 2 mia. kr. i Køge Kommune i tilfælde af oversvømmelser fra havet.

Køge Dige er anslået til at koste i omegnen af 100 mio. kroner, som skal finansieres af det kommende digelaug.

Køge Dige vil have en højde på 2,8 meter over havets overflade. Ved Køge Havn og Køge Marina og andre udvalgte strækninger etableres højvandsmure og mobile løsninger.

Læs mere i lokalplanforslaget for Køge Dige her.

-los

Læs mere om Byggeri

27/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.