left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Svigt førte til omfattende datalæk fra byggesagsarkivDe implicerede medarbejdere i Aarhus Kommune kan se frem til at skulle til tjenstlig samtale om deres rolle i lækket.

Svigt førte til omfattende datalæk fra byggesagsarkiv

Mindst 4543 CPR-numre har været tilgængelige på Aarhus Kommunes offentlige byggesagsarkiv. Fejlen er bl.a. sket som følge af et kritisabelt lavt sikkerhedsniveau i systemet

Del artiklen på

MinEjendom, der er Aarhus Kommunes offentligt tilgængelige byggesagsarkiv, har været lukket siden den 14. september, hvor det blev konstateret, at der havde været et større brud på persondatasikkerheden. En indledende redegørelse klarlægger nu omfanget af bruddet.

Der har i perioden fra 21. juni 2021 til 14. september 2021 ligget mindst 4543 CPR-numre samt adresseoplysninger på 66 borgere med adressebeskyttelse offentligt tilgængelig på MinEjendom. Af disse er 375 CPR-numre og adresseoplysninger på fire personer med adressebeskyttelse kommet uvedkommende til kendskab.

Redegørelsen konkluderer, at de mange CPR-numre og følsomme personoplysninger er gjort tilgængelige på MinEjendom i forbindelse med frigivelsen af en større datamængde, der blev gjort tilgængelig på løsningen 21. juni 2021.

- Det er uacceptabelt og alvorligt, at disse oplysninger har været offentligt tilgængelige. Jeg er meget ked af, at det har været tilfældet, og vil gerne undskylde over for de berørte borgere. Vi har truffet beslutninger omkring MinEjendom uden tilstrækkelige risikovurderinger og med alt for stor letsindighed. Det må jeg bare beklage, siger Henrik Seiding, direktør for Teknik og Miljø i Aarhus kommune.

Tjenstlige samtaler
Som udløber af den indledende redegørelse, vil der den kommende tid blive foretaget yderligere undersøgelser af sagsforløbet og de retningslinjer, som Aarhus Kommune arbejder efter i forhold til IT-sikkerhed. En endelig redegørelse forventes at foreligge inden årets udgang.

Sagen betyder således blandt andet, at der vil blive foretaget en række tjenstlige samtaler med de personer, som var med til at træffe beslutningerne omkring den kritisable åbning af systemet.

Samtalerne skal også klarlægge, hvordan man reagerede på 14 mindre datalæk i tiden frem mod maj 2021 i forhold til datasikkerheden i MinEjendom.

MinEjendom er endnu ikke genåbnet. Den konkrete sag giver anledning til en grundig risikovurdering af persondatasikkerheden i MinEjendom, inden en gradvis genåbning eventuelt kan ske. Teknik og Miljø er i gang med at indkøbe et helt nyt system, der kan håndtere offentlighedens adgang til byggesager på en betryggende måde. Det er forventningen, at det nye system kan sættes i drift 1. januar 2022.

-dc

Læs mere om Byggeri

14/10 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.